Terug naar het overzicht

Start inspraakprocedure locatie Rivierenlaan Pijnacker

Het college besloot op dinsdag 16 augustus 2022 tot de start van een formele inspraakprocedure voor het aanwijzen van een locatie voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers op de hierna genoemde locatie.

  • Rivierenlaan – Het Baken in Pijnacker

Tot en met 4 oktober 2022 kunt u een inspraakreactie indienen per e-mail aan afval@pijnacker-nootdorp.nl of per brief aan het college van Pijnacker-Nootdorp, afdeling Wijkzaken, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

restafvalcontainer