Terug naar het overzicht

Raad bespreekt omgevingsvisie in november

Hoe wonen, werken en leven we in 2050? Dat beschrijven we in de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp voor 2050. Inmiddels is de visie in concept af en 14 oktober door het college vastgesteld. Samen met het participatieverslag. ​​​​​​​In november bespreekt de gemeenteraad de Omgevingsvisie.

De gemeenteraad bespreekt de voorlopig vastgestelde Omgevingsvisie voor het eerst op 2 november. We verwachten dat de raad de Omgevingsvisie vaststelt tijdens de besluitvormende vergadering 25 november. Daarna is de Omgevingsvisie definitief. Op de pagina van de gemeenteraad kunt u zien wanneer de gemeenteraad de Omgevingsvisie precies bespreekt. U kunt de raadsvergadering ook live online bekijken.

Wat is de omgevingsvisie

De Omgevingsvisie schetst een toekomstbeeld van Pijnacker-Nootdorp en de koers die we willen volgen om daar te komen. Deze koers verbeelden we met het Panorama Pijnacker-Nootdorp.

We maken de omgevingsvisie samen

De visie maken we niet alleen. Inwoners, ondernemers en organisaties uit onze gemeente hebben meegedacht. In twee rondes kon iedereen informatie en ideeën aanleveren voor de Omgevingsvisie. Dit kon in oktober vorig jaar via het Panorama 2020 en vanaf juni dit jaar via het Panorama 2050. Het laatste panorama ging samen met de concept Omgevingsvisie en een milieueffectrapportage.

Participatieverslag van alle reacties

Alle 300 reacties op het panorama 2050 en de concept omgevingsvisie staan in het participatieverslag. Hier kunt u lezen welke opmerkingen er zijn en wat we ermee hebben gedaan. Op basis van alle reacties is de Omgevingsvisie aangepast.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en de stukken op www.pijnacker-nootdorp.nl/omgevingsvisie.