Terug naar het overzicht

Pleegouders in beeld

Haar eigen drie kinderen woonden nog thuis in Pijnacker, toen Thea Fijn begon met het opvangen van pleegkinderen. Vaak baby’s voor wie de moeder na de bevalling tijdelijk of definitief niet kon zorgen. In dertig jaar had de familie Fijn niet minder dan 67 pleegkinderen in huis. Soms ook twee tegelijk. Er is namelijk een enorm tekort aan pleeggezinnen. In de regio Haaglanden alleen al zijn rond de honderd pleeggezinnen nodig.

Ik hoop enorm dat dit verhaal mensen er toe aanzet om ook als pleeggezin te fungeren. Het is zeker geen eenvoudig werk, maar wel ontzettend dankbaar en mooi om een kind een beetje op weg te helpen naar een goede toekomst met een zo normaal mogelijke ontwikkeling tot een gelukkige volwassen persoon

zegt Herman Fijn, de echtgenoot van Thea, die er meteen bij zegt dat hij slechts ondersteunend is. Thea doet het werk. Ze is al redelijk op leeftijd maar nog gezond en fit genoeg om ermee door te gaan, al twijfelt ze soms wel of het niet beter is om er een punt achter te zetten en het pittige werk aan jongere gezinnen over te laten.

Als jongere gezinnen zich melden, kunnen wij het aan hen overdragen, maar voorlopig is de situatie zo dat er heel veel pleeggezinnen nodig zijn”, aldus Herman.

Levensovertuiging

Thea en Herman doen dit werk vanuit hun christelijke levensovertuiging. Ze zijn al bijna hun leven lang actief voor het Leger des Heils en hebben elkaar daar ooit ook ontmoet. Het is hun overtuiging dat je in dit leven veel kunt en eigenlijk moet doen voor anderen die je hulp en bijstand nodig hebben. En ze vinden ook dat het jezelf enorm verrijkt als je iets voor armen en kwetsbaren doet. En wat is er armer en kwetsbaarder dan een net geboren kind met een moeder die misschien de weg kwijt is terwijl de vader niet meer in beeld is? Situaties zijn vaak schrijnend. Zoals die moeder die als arbeidsmigrant in de kassen werkt en drie uur na de bevalling alweer aan het werk is. Wel ontzettend veel van het kind houdt, maar er gewoon niet voor kan zorgen.

Succesverhalen

Er zijn ook succesverhalen. Zoals over een vrouw van rond de veertig die na haar echtscheiding een zwerversbestaan was gaan leiden – per ongeluk zwanger is geworden van een kind waar ze niet voor kon zorgen – maar nu toch in een kleinschalig moeder/kind-huis is herenigd met haar kind en daar zielsgelukkig een nieuw bestaan opbouwt, met goede begeleiding.

Het zijn een paar concrete voorbeelden van kinderen die tijdelijk onderdak kregen bij het echtpaar Fijn. Het werkt dan zo dat Thea en Herman voor het kind zorgen en dat de moeder en mogelijk ook de vader het kind bijvoorbeeld één keer in de week zien. Intussen wordt toegewerkt naar een situatie waarbij de ouders zelf voor het kind kunnen-zorgen, met de juiste begeleiding vanuit de organisatie Jeugdformaat.

Met de pleegzorgbegeleiders van Jeugdformaat werken Thea en Herman al heel lang fijn samen. Ze benadrukken dat pleegzorg niet alleen een kwestie is van zorgen voor het kind van een ander, maar ook zo goed mogelijk samenwerken met de ouders van het pleegkind.

Kinderzorg

Thea is al haar leven lang met kinderzorg bezig. Zette in Amsterdam ooit een eigen crèche op en werkte later bij het kinderhuis Vliet & Burgh in Voorburg. Een collega daar kwam uit Pijnacker en zo zijn zij rond 1990 in Pijnacker terecht gekomen op een mooie groene plek, waar ze nog steeds met heel veel plezier wonen. Hun drie kinderen hadden nergens mooier kunnen opgroeien.

De drie eigen kinderen vonden het prachtig dat hun moeder Thea er ook kleine pleegkindjes bij nam en pinkten ook een traantje weg, als zo’n kind na een aantal weken of maanden weer wegging. Thea heeft na haar trouwen altijd deze vrijwillige pleegouderzorg gedaan en geen betaald werk. Des te beter was het daarom dat echtgenoot Herman als jurist een mooie carrière maakte die hem langs onder meer het Ministerie van Justitie en de Reclassering voerde. Herman vertelt dat hij ooit ambtelijk verantwoordelijk was voor de pleegzorg. Na zijn pensionering had hij meer tijd voor het mooie werk van zijn vrouw, maar eigenlijk is hij er altijd heel nauw bij betrokken geweest.

Volle overtuiging

Je ziet en je voelt dat ze het met hart en ziel doen. En uit de volle overtuiging dat ieder kind het verdient om met liefde, zorg en geduld omringd en begeleid te worden. Van ieder kind dat ‘voorbij komt’ maken ze een prachtig fotoboek als herinnering.

Normaal gesproken hebben ze na het vertrek van een kind naar de eigen ouders of naar een definitief pleeggezin geen contact meer met het kind. En vaak weten ze ook niet hoe het verder gaat of is gegaan met het kind. Wel weten ze ‘statistisch’ dat bijna alle kinderen ‘goed terecht zijn gekomen’. Van één weten ze het heel zeker: dat is hun bonuskleindochter die bij een van hun dochters in het gezin is opgenomen en nu zestien jaar is.

Het mooie van de ontmoeting met Thea en Herman is dat ze met net zo veel trots, blijdschap en betrokkenheid vertellen over hun eigen kinderen en kleinkinderen als over hun pleegkinderen. Hun drijfveer is dat ieder kind een goede jeugd verdient als basis voor een goed leven met normale relaties en normale hechting. Het is zo jammer, maar als een kind op heel jonge leeftijd zich niet heeft kunnen hechten en vertrouwen heeft gekregen, dan is dat later als volwassene ook moeilijk. Daarom is het zo belangrijk dat er goede pleeggezinnen zijn.

Op zoek naar nieuwe pleegouders

Jeugdformaat is specifiek op zoek naar pleegouders die tijdens een crisissituatie een veilige plek kunnen bieden aan een kind, zo lang als dat nodig is. Daarnaast wordt er gezocht naar pleegouders die kinderen willen opvangen die al wat ouder zijn én naar pleegouders die plek hebben voor meerdere kinderen zodat broertjes en zusjes bij elkaar kunnen blijven wonen. Het maakt niet uit of je een groot gezin hebt of alleenstaand bent, iedereen kan pleegouder worden. Er zijn verschillende vormen, zo is er behoefte aan pleegouders waar een kind 24/7 welkom is, maar ook aan mensen die deeltijd pleegouder willen zijn, bijvoorbeeld twee weekenden per maand.

Informatieavonden

Jeugdformaat organiseert gratis en vrijblijvende informatieavonden op 10 november en 12 december op de Fleminglaan 12 in Rijswijk. Van 19.45 uur tot 21.30 uur neemt Jeugdformaat je mee in de wereld van pleegzorg. Wat is het, wat komt er allemaal bij kijken, hoe kan je pleegouder worden? Al uw vragen kunnen worden gesteld. Meld u nu aan voor de informatieavond!

Thea en Herman Fijn
Herman en Thea Fijn