Terug naar het overzicht

Ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp

In juni bespreekt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp. In dit plan wordt juridisch opgeschreven wat er op een bepaalde plek maximaal kan en mag. Het bestemmingsplan is daarmee een juridische uitwerking van de gebiedsvisie. In de gebiedsvisie staat beschreven wat de bedoeling is met het gebied. Wie in de toekomst iets wil gaan doen, bijvoorbeeld een gebouw neerzetten, hoeft zich niet aan deze gebiedsvisie te houden. Maar aan de regels van een bestemmingsplan moet iedereen zich wel verplicht houden.

Ontwerpbestemmingsplan in de raad

De gemeenteraad bespreekt het ontwerpbestemmingsplan in drie stappen:

Beeldvorming: 3 juni 2021
Oordeelvormend: 10 juni 2021
Besluitvormend: 24 juni 2021

Procedure

Nadat de gemeenteraad het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt het plan ter inzage gelegd. Vanaf half augustus tot eind september kunt u het plan inzien en uw reactie (zienswijze) delen met de gemeente. De gemeente bekijkt alle reacties en beoordeelt daarna of het plan nog aangepast moet worden. Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure vindt u op de pagina van de bestemmingplannen. Het is onze verwachting dat het definitieve bestemmingsplan in december 2021 in de raad wordt behandeld.

Over Hart van Nootdorp

In het Hart van Nootdorp, rondom de Koningin Julianastraat, wordt een aantal locaties herontwikkeld. Het gaat om de sporthal Jan Janssenhal, het Kindcentrum Regenboog, de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer. In april is de gebiedsvisie Hart van Nootdorp door de gemeenteraad vastgesteld. De volgende stap is het bestemmingsplan. Op www.HartvanNootdorp.nl leest u meer over deze gebiedsontwikkeling.

Bestemmingsplan Hart van Nootdorp