Terug naar het overzicht

Onderzoek naar mogelijkheden rondom asielopvang en flexwoningen voor starters. Denk ook mee!

De gemeente onderzoekt op dit moment of er binnen Pijnacker-Nootdorp een opvanglocatie voor 150 tot 300 asielzoekers kan komen, voor minimaal 5 en maximaal 10 jaar. Tegelijkertijd wil de gemeente tijdelijke woningen plaatsen voor starters en spoedzoekers. Op die manier leveren we niet alleen een bijdrage aan de oplossing voor het maatschappelijke probleem rondom asielopvang, maar bieden we ook mogelijkheden voor lokale woningzoekenden.

Vul t/m 30 november de vragenlijst in

We nodigen u graag uit om mee te denken met de gemeente. Welke kansen ziet u bij asielopvang in combinatie met tijdelijke huisvesting voor lokale woningzoekenden? Of heeft u misschien bepaalde zorgen of tips die u ons mee wilt geven? Deel uw mening door een digitale vragenlijst in te vullen. Dit kan t/m 30 november via www.pijnacker-nootdorp.nl/vragenlijstasielopvang.

Heeft u moeite om de vragenlijst digitaal in te vullen? Geen probleem. Een papieren versie van de vragenlijst kan worden ingevuld bij het gemeentekantoor, CulturA & Zo, de bibliotheek en alle locaties van de SWOP.

Wat houdt dit onderzoek verder in?

Of er daadwerkelijk een asielopvang in combinatie met flexwoningen komt in Pijnacker-Nootdorp, hangt af van het haalbaarheidsonderzoek naar geschikte en beschikbare locaties. Ook wordt onderzocht wat we binnen de gemeente maatschappelijk aankunnen. Daarom worden naast inwoners ook organisaties als de SWOP, de bibliotheek, de Raden van Kerken, het onderwijs en de politie gevraagd om mee te denken. Wanneer het locatieonderzoek is afgerond, waarschijnlijk in januari of februari 2024, wordt een voorkeurslocatie bekendgemaakt. Vervolgens zal de gemeente inwoners en met name omwonenden opnieuw betrekken door middel van een informatiebijeenkomst en het instellen van een klankbordgroep. Wanneer alle ideeën, zorgen en adviezen zijn verzameld, worden deze teruggekoppeld aan de inwoners.

Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?

Alle uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in het ‘uitvoeringsplan opvang asielzoekers’. In het voorjaar van 2024 beslist de gemeenteraad of zij akkoord gaan met dit plan.