Terug naar het overzicht

Omgevingsplan Tolhek vanaf 9 september

We bereiden ons voor op de nieuwe Omgevingswet. Voor de woonwijk Tolhek maken we daarom een eerste versie van het omgevingsplan. Daarbij is rekening gehouden met wat bewoners waarderen. Vanaf donderdag 9 september kan iedereen het plan bekijken en hierop een reactie geven tot 21 oktober 2021.

Begin april is aan alle wijkbewoners gevraagd wat zij belangrijk vinden in de wijk. Bewoners kregen een kaart in de bus met een verwijzing naar een enquête, daarnaast is er met een aantal bewoners gesproken. Bijvoorbeeld over de uitstraling van de wijk en de kwaliteit van woningen. Deze informatie is gebruikt voor het omgevingsplan Tolhek. Voor meer uitleg over het omgevingsplan en de informatie uit de wijk kunt u kijken op de projectpagina Omgevingsplan Tolhek.

Kijk vanaf 9 september op de pagina ‘Plannen ter inzage‘ voor de informatie over het concept-ontwerp omgevingsplan Tolhek. Ook is er op de pagina een digitaal reactieformulier beschikbaar.

Online informatieavond 23 september

Op 23 september geven we van 19.30 tot 20.30 uur een extra toelichting op het plan tijdens een digitale informatieavond. U kunt zich aanmelden via omgevingsplan@pijnacker-nootdorp.nl