Omgevingsplan Tolhek

In voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet maakt Pijnacker-Nootdorp een omgevingsplan voor de wijk Tolhek. We doen dit graag samen met inwoners uit de wijk.

Met een enquête hebben we inwoners van Tolhek gevraagd wat zij waarderen in de wijk. In het bijzonder over een klimaatbestendige woonwijk, de uitstraling van de woningen in de wijk en de mogelijkheden voor ontspanning en ontmoeting. Zo weten we wat u belangrijk vindt om te beschermen en waar u ruimte ziet voor ontwikkelingen. De resultaten van de enquête nemen we mee bij het opstellen van het Omgevingsplan. Deze zomer is het concept ontwerp van het omgevingsplan Tolhek klaar en kan iedereen het bekijken. Bewoners van Tolhek informeren we hierover.

Hieronder staat meer uitleg over het omgevingsplan.

Op dit moment hebben we nog meerdere bestemmingsplannen voor onze gemeente, maar onder de nieuwe Omgevingswet verandert dit. Dan heeft elke gemeente maar één Omgevingsplan voor het hele grondgebied.

Een omgevingsplan gaat onder meer over wat je mag bouwen, wat je in die gebouwen mag doen en waar gronden voor gebruikt gaan worden. Maar het omvat veel meer: alle regels voor de fysieke leefomgeving komen daar in samen. Ook regels die nu nog in andere plannen en verordeningen zijn opgenomen. U kunt straks dus in één oogopslag zien welke regels op een bepaalde plek gelden. Dit maakt het voor u straks gemakkelijker om een vergunning aan te vragen en te krijgen. 

We doen dit om goed voorbereid te zijn op de nieuwe Omgevingswet. Die treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Onder de Omgevingswet heeft elke gemeente straks één omgevingsplan voor het hele grondgebied. Dat is een heel verschil met vele bestemmingsplannen (en andere regels) die we nu hebben. Via het (digitale) omgevingsplan kunt u straks in één oogopslag zien welke regels op een bepaalde plek gelden. Met de pilots willen we ervaren hoe we de samenvoeging van alle regels het beste aan kunnen pakken.

De gemeente maakt een nieuw omgevingsplan in stappen. Er komt straks één omgevingsplan voor de hele gemeente, maar gelukkig hoeft dit niet in een keer af. De Omgevingswet geeft gemeenten tot 2029 de tijd om een goed werkend omgevingsplan te hebben. Met een aantal pilots werken we hier naartoe. Voorjaar 2021 starten we met een pilot in de wijk Tolhek. Na Tolhek komen er nog meer pilots.

Het omgevingsplan voor Tolhek is het eerste omgevingsplan dat de gemeente gaat maken. We willen hiermee ervaring opdoen met het maken van zo’n plan. We willen bewoners van Tolhek hier graag vanaf het begin bij betrekken. Net zoals ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en andere overheden. Dit doen we voordat we het omgevingsplan echt gaan maken. Zo komen we samen tot een goed resultaat.

Stappen op weg naar het omgevingsplan Tolhek:

  • Ophalen informatie
    Bewoners uit de wijk ontvangen eind maart een enquête. Tegelijkertijd gaat de gemeente met ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en andere overheden (digitaal) in gesprek.
  • Verwerken resultaten
    De resultaten uit de enquête en de gesprekken met mede overheden zijn bouwstenen voor het omgevingsplan. We vertalen alle input in regels voor het omgevingsplan die beschermen wat we met elkaar belangrijk vinden in de wijk. Ook kijken we naar wat de wijk betekent voor de hele gemeente.
  • Eerste versie omgevingsplan
    Zodra we het omgevingsplan hebben gemaakt, zullen we dit terugleggen bij de inwoners en andere gesprekspartners. Iedereen kan dan reageren op het concept-omgevingsplan. Dit noemen we ook wel het ontwerp omgevingsplan. Als inwoner van Tolhek houden we u op de hoogte van de vorderingen. U ontvangt u hierover post op de deurmat.

Aangezien de nieuwe wet pas op 1 januari volgend jaar in werking treedt, houden we ook rekening met de huidige Wet ruimtelijke ordening met de huidige Wet ruimtelijke ordening waarin de officiële juridische procedure is vastgelegd. De formele, juridische publicatie voor het voorontwerp van het omgevingsplan staat op www.overheid.nl.