Terug naar het overzicht

Milieuplatform zoekt nieuwe leden

Het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp adviseert Burgemeester en Wethouders over duurzaamheid, natuur en milieu.

Samenstelling

Het platform is samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen en personen, die betrokken zijn bij de natuur en het milieu in onze gemeente. Diversiteit in de bemensing van het Milieuplatform is belangrijk. Daarom zoekt het platform nieuwe leden.

Aanmelden

Bent u inwoner van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wilt u bijdragen aan belangenbehartiging op het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu? Dan is het lidmaatschap van het Milieuplatform voor u wellicht een mooie uitdaging. Heeft u interesse om deel te nemen aan het Milieuplatform of wilt u nadere informatie hierover? Neem dan contact op met het secretariaat van het Milieuplatform via e-mail a.kerklaan@pijnacker-nootdorp.nl.

Meer informatie

Informatie over de samenstelling, rol en adviezen van het Milieuplatform vindt elders op de site onder Milieuplatform. U kunt het Milieuplatform ook volgen op Twitter. https://twitter.com/MilieuplatformP.

duurzaamheid