Terug naar het overzicht

Lintjesregen 2022

Burgemeester Björn Lugthart reikte op dinsdag 26 april in Het Witte Paard, Gildeweg 2 in Nootdorp, Koninklijke Onderscheidingen uit aan vijf inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp ter gelegenheid van Koningsdag.

De gedecoreerden zijn:

Lintjesregen

De heer Van den Bulk

Is sinds eind jaren ’80 lid van de Culturele Kring Pijnacker, wat nu de Verbeelding heet, en daarvan al 27 jaar een drijvende kracht. Hij is aanjager van de expositie van lokale kunstenaars en stimuleert de atelierroute. Daarnaast werkt hij sinds 2019 als vrijwilliger op afdeling houtbewerking bij Zorgkwekerij Bloei in Pijnacker. De heer Van den Bulk werkt hier samen met hulpkwekers die veelal een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vanwege een verstandelijke beperking.

Mevrouw Herder

Prof.dr.ir. Paulien Herder (1971), hoogleraar Engineering Systems Design in Energy & Industry, TU Delft heeft in meerdere edities van de Europese en wereldwijde Process Systems Engineering conferenties een trekkersrol gespeeld. Sinds 2014 is zij lid van het Topteam Energie, als Captain of Science (naast de drie pijlers: overheid, private sector, en ngo’s). Zij is portefeuillehouder voor de Human Capital Agenda, het systeem-integratieprogramma, het sociale innovatieprogramma en digitalisering in het energieprogramma. Sinds 2019 is zij Lid van de Raad van Toezicht van de Hotelschool The Hague.

De heer Radstake

Was werkzaam bij marine. Vanaf 1988 heeft hij als vrijwilliger verschillende functies bekleed bij de SWOP: warme maaltijden verzorgen, medeorganisator van de zomer- en winteracademie.

Van 1988 tot 2018 was hij vertegenwoordiger van de SWOP bij de PCOB en was actief tijdens de overleggen over wat de stichting en de ouderenbond voor elkaar kunnen betekenen.

Vanaf2011 is hij Lid van de digitale dienstverlening. Van 1977-1990 verrichtte hij vrijwilligerswerk bij de Showgroep Mirabella. Voor de buurtbus Pijnacker is hij van 1988 tot en met 1994 chauffeur geweest. Hij is een prettige collega en enthousiaste vrijwilliger.

Mevrouw Suijker – Nadorp

Zij vervult al ruim 37 jaar vrijwilligerswerk. In 1978 begon zij als bus begeleider-vrijwilliger bij het vervoer van kinderen uit de gemeente naar het kinderdienstencentrum (KDC) Zonnehof in Naaldwijk en deed dat ruim 30 jaar. Een unieke en speciale begeleider die met veel liefde, warmte en zorg voor dag en dauw op pad was om ervoor te zorgen dat de kinderen ’s morgens veilig in Naaldwijk aankwamen en ’s avonds weer veilig thuis arriveerden. Vanaf 2006 zingt zij in het katholiek koor Vivace. Door haar grote ervaring en theoretische muziekkennis helpt ze andere koorleden. In 2014 is werd zij lid van de locatieraad, deze raad organiseert in goede afstemming met het bestuur van de parochie alles m.b.t. de praktische gang van zaken. Sinds kort is ze voorzitter.

De heer Vonk

Hij zet zich al ruim 28 jaar in voor het Delfts Wijn- en Bier Gilde. Is vanaf 1993 tot heden bestuurslid van het Delfts Wijn- en Bier Gilde en sinds 2008 is hij vicevoorzitter. Als vicevoorzitter en keuringscommissaris is hij altijd bereid om mensen te helpen als er wijnen of bieren moeten worden ingeleverd voor de keuring. Hij zet zich al ruim 40 jaar in voor de Toerclub Pijnacker. In 1973 was hij al betrokken bij organisatie van wielertocht Pijnacker-Den Helder-Pijnacker en Zeelandtocht. Jaarlijks organiseert hij in samenwerking met de Oranjevereniging Pijnacker de 5-mei tocht. Van 1985-1989 was hij actief berokken bij de organisatie van de Triatlon. Hij is een vrijwilliger waarop gerekend kan worden, zelden is hij afwezig, stemt zelfs zijn vakantie af op de toerkalender en is door zijn lange staat van dienst een vraagbaak voor iedereen. Hij is lid van het Shantykoor Schiehaven van Pijnacker en was lid van carnavalsvereniging De Ballentrappers, waarvan hij in 1994 Prins Carnaval was.