Terug naar het overzicht

Koninklijke onderscheidingen voor vrijwilligers De Wisselbeker

Burgemeester Björn Lugthart reikte vandaag Koninklijke Onderscheidingen uit aan twee vrijwilligers van De Wisselbeker. De gedecoreerden zijn: Gerard van de Schootbrugge en Ben van Hagen. Beiden worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerard van de Schootbrugge

De heer Van de Schootbrugge trad in 2007 toe tot het bestuur en was voorzitter van Stichting Kringloopwinkel De Wisselbeker in Nootdorp. Van 2017 tot eind 2020 was hij contactpersoon naar de goede doelenstichtingen waarmee De Wisselbeker een meerjarige relatie heeft over onder meer het in te dienen projectplan voor het lopende jaar en een verantwoording over het voorgaande jaar.

Zijn enthousiasme en betrokkenheid voor de Kringloopwinkel blijkt ook uit de maandelijkse column die hij schrijft in het plaatselijke blad NootdorpNU.

Hij is een uitstekende bestuurder die het contact met de vrijwilligers heel belangrijk vindt. Hij gaat graag langs in de winkel om even een praatje met hen te maken.

Het bestuur van de Kringloopwinkel omschrijft hem als een voorzitter die in staat is geweest op een inspirerende wijze het positieve uit zijn medebestuursleden te halen. Recent heeft hij zijn voorzittersrol overgedragen aan de heer Kees van der Kraan.

Naast het vrijwilligerswerk voor De Wisselbeker was hij van 2003 tot 2011 voorzitter van de Stichting voor cultuur en creativiteit De Damastbloem, na 2007 wijzigde de naam in Centrum voor de Kunsten Nootdorp.

Onder zijn leiding is in 2007 de overgang naar een nieuwe ruimte en werkvorm in CulturA, goed verlopen. Als voorzitter stond hij altijd klaar als er problemen waren met de organisatie of op het menselijke vlak. Bij de gemeente toonde hij de noodzaak van subsidie aan en probeerde Gerard van de Schootbrugge deze te verhogen toen jullie verhuisden naar een duurdere werkruimte.

Ben van Hagen

De heer Van Hagen verricht al vele jaren vrijwilligerswerk bij zowel de Stichting Vrienden van de Windlust in Nootdorp als bij Kringloopwinkel De Wisselbeker.

In 2005 trad hij toe tot het bestuur van Stichting Kringloopwinkel de Wisselbeker en in 2008 heeft hij de functie van penningmeester op zich genomen en dat is hij nog steeds. Men omschrijft hem als een integer, rechtvaardig, zeer consciëntieus en deskundig penningmeester die de financiële positie van de kringloopwinkel een steeds sterkere basis heeft gegeven. Hij heeft een methodische geest, bent scherp, deskundig en zorgvuldig. Zijn bestuurlijke betrokkenheid reikt in de praktijk verder dan alleen het penningmeesterschap.

In maart 2007 trad hij toe tot het bestuur van Stichting Vrienden van de Windlust in Nootdorp als secretaris. Deze stichting is niet alleen eigenaar van de molen maar ook van de voormalige graanschuur die verhuurd wordt aan een restauranthouder.

Onvermoeibaar, punctueel, zeer gewaardeerd, betrokken en loyaal is zijn inzet voor de stichting. Nauwkeurig verzorgt hij de schriftelijke vastlegging rond beide onroerende zaken.

Hij verzorgt alle stukken voor de besturen van de molen en de graanschuur. Daarnaast is hij belast met de correspondentie zowel richting de gemeente Pijnacker-Nootdorp als richting de provincie Zuid-Holland over onder meer bestemmingsplannen en subsidieregelingen voor monumenten.

Ook is hij degene die contacten onderhoudt met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De communicatie met de ruim 400 donateurs van molen De Windlust gebeurt via de Molenpraat. Bij de totstandkoming hiervan was hij ook nauw betrokken. Ben van Hagen was ook eindredacteur van het in 2015 gepubliceerde boek ‘De korenmolen Windlust van Nootdorp. Verleden, heden en toekomst’.