Terug naar het overzicht

Kappen van afgekeurde bomen gaat verder

Vanaf maandag 24 oktober zijn de gemeente en de aannemer weer aan de slag met het kappen van ongeveer zestig dode en zieke bomen. De werkzaamheden bestaan uit het afzagen van stammen, het verwijderen van de boomstronk en het verbeteren van de groeiplaats. Naar verwachting worden de nieuwe bomen geplant in het voorjaar van 2023.

Vergunningen

De gemeente begint met een volgende ronde met de kap van afgekeurde bomen op verschillende locaties. Het gaat om zestig dode en zieke bomen waarvoor al eerder een vergunning werd verleend. Op plaatsen waar bomen verdwijnen komen, waar dat mogelijk is, nieuwe bomen terug.

Veiligheid

Voor de kap zijn verschillende redenen:

  • Een aantal bomen is dood
  • Een aantal bomen is er slecht aan toe, door ziekten (bijvoorbeeld essentaksterfte of kanstanjebloedingsziekte)
  • Een aantal bomen is van binnen rot.

Herstel van deze bomen is onmogelijk én ze kunnen gevaar opleveren voor de directe omgeving.

Herplant

Bijna alle bomen die straks gekapt zijn, worden herplant. Overigens komt niet altijd dezelfde soort boom terug. Soms wordt gekozen voor een sterkere soort. Herplanten is meestal op dezelfde plek, maar soms kan dat niet. Bijvoorbeeld door ruimtegebrek. Dan zoekt men naar een alternatieve locatie in de directe omgeving.

Pijnacker-Nootdorp heeft een totaal bestand van 19.000 stuks geregistreerde bomen. Daarvan worden jaarlijks enkele tientallen exemplaren vervangen.

dode boom