Terug naar het overzicht

Gratis zelftest voor minima

Vanuit de overheid zijn gratis zelftesten beschikbaar gesteld aan mensen met een laag inkomen. Wilt u hier gebruik van maken? Kom dan tijdens de openingstijden langs in het gemeentekantoor. Als u zich bij de receptie meldt, dan ontvangt u een set van 5 zelftesten van onze medewerkers.  De testers zijn ook af te halen bij de locaties van de SWOP.

Blijven opletten

We zijn in Nederland inmiddels beter tegen het coronavirus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten.

Advies van de overheid

Het blijft dus voor iedereen verstandig om de adviezen van de overheid op te volgen, zoals het afnemen van een zelftest bij klachten. Zelftesten kosten geld en voor sommige mensen is dit een probleem omdat ze deze kosten niet kunnen betalen.

zelftesten