Terug naar het overzicht

Gezocht: nieuwe leden voor Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar twee nieuwe leden. De Adviesraad adviseert de gemeente over een groot aantal onderwerpen in het Sociaal Domein.

Betrokkkenheid

Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals ouderenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), schuldhulpverlening en participatie (mensen vanuit de bijstand begeleiden naar passend werk). We kijken mee en adviseren de gemeente (gevraagd en ongevraagd) bij het ontwikkelen van nieuw beleid en bij aanpassing van regelgeving. De Adviesraad bestaat uit betrokken inwoners, uit alle kernen van de gemeente, die kennis hebben over specifieke onderwerpen in het Sociaal Domein en mensen die als inwoner hulp of ondersteuning vanuit de gemeente hebben ontvangen (ervaringsdeskundigen).

Aanmelden of meer informatie?

Wilt u zich aanmelden of bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar adviesraadsociaaldomeinpn@gmail.com.