Terug naar het overzicht

Gesprekken met informateur op gang

De eerste stappen om te komen tot een nieuw raadsakkoord op hoofdlijnen zijn gezet. Afgelopen zaterdag kwam een afvaardiging van de fracties uit de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp bijeen in Delfgauw. Daar hadden ze het met elkaar over het document waar de lijn voor de komende vier jaar in moet komen te staan. Informateur Bert van Alphen: “We kunnen terugkijken op een productieve dag. Natuurlijk zijn er nog veel zaken waar verder over gesproken moet worden, maar de eerste stappen zijn gezet en de sfeer van de gesprekken was goed.”

Raadzaal

Acht van de negen

In totaal zijn acht van de negen fracties uit de gemeenteraad betrokken bij het proces om tot een raadsakkoord op hoofdlijnen te komen. “De fractie van Gemeentebelangen heeft aan het begin van de bijeenkomst medegedeeld niet mee te zullen doen met het akkoord”, aldus Van Alphen. “Ik respecteer de keuze van de fractie, maar het is uiteraard wel jammer dat niet alle negen fracties betrokken zijn. Het proces gaat wel door.”

Hopelijk voor zomervakantie besluit over raadsakkoord en college

Naar verwachting is nog een aantal weken nodig om het raadsakkoord op hoofdlijnen af te ronden en voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit proces wordt op verzoek van de gemeenteraad dus begeleid door informateur Bert van Alphen. “Hopelijk kan de gemeenteraad halverwege juni een besluit nemen over het nieuwe akkoord en kan rond die tijd ook een nieuw college – het dagelijks bestuur van de gemeenteraad – aan de slag”, aldus de informateur.