Terug naar het overzicht

Gemeentelijke woonlasten blijven gelijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 8 november een voorstel gedaan aan de gemeenteraad over de gemeentelijke belastingen en heffingen voor 2023. In dit voorstel blijven de woonlasten voor de inwoners gelijk. In december neemt de gemeenteraad hier een besluit over.  

Onlangs stelde de gemeenteraad de begroting vast. Nu kunnen de tarieven voor onze inwoners worden berekend. Het college stelt onderstaande tarieven voor aan de gemeenteraad. Uit dit overzicht blijkt dat de gemiddelde woonlasten voor een eigenaar van een woning nagenoeg gelijk blijven. De woonlasten voor de huurder dalen. Voor huishoudens met een hond valt de aanslag gemeentelijke belastingen nog lager uit, omdat er geen hondenbelasting meer wordt geheven.

Woonlasten 2023Eigenaar 2023Huurder 2023Eigenaar 2022Huurder 2022
onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor woningen*€ 332,96 n.v.t.€ 328,77   n.v.t.
afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)€ 382,80€ 382,80€ 378,00€ 378,00
rioolheffing€ 219,96€ 219,96€ 228,38€ 228,38
Totaal€ 935,72€ 602,76€ 935,15€ 606,38

Daling van kosten

Het afgelopen jaar nam de gemeenteraad een aantal besluiten die ervoor zorgden dat de gemeentelijke woonlasten volgend jaar niet zullen stijgen. Zo stelde de raad het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan vast, waarbij besloten werd om het tarief van de rioolheffing met € 8,36 te verlagen. Ook besloot de raad de heffing van de hondenbelasting af te schaffen tot 2026. En in de begroting werden de opbrengsten van de Onroerende zaak belastingen en afvalstoffenheffing alleen verhoogd met de eerder bepaalde prijsstijgingen van 1,3% en niet met het huidige inflatiepercentage.

Vaststelling nieuwe tarieven

De gemeente Pijnacker-Nootdorp kent verordeningen voor afvalstoffenheffing, hondenbelasting, leges, onroerende-zaakbelastingen, riool- en waterzorgheffing en toeristenbelasting. Jaarlijks worden deze tarieven opnieuw berekend op basis van de vastgestelde begroting. De nieuwe tarieven worden in december 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

* Voor de onroerende-zaakbelasting is de WOZ-waarde van belang. Voor het belastingjaar 2023 moet de waarde worden bepaald naar de waardepeildatum 01-01-2022. Bij de waardering is gebleken dat de waarde van woningen in de periode 01-01-2021 tot 01-01-2022 met gemiddeld 17,5% zijn gestegen. Om er voor te zorgen dat er niet meer onroerende-zaak belasting wordt betaald dan de inflatiecorrectie is aan de raad voorgesteld om het tarief van de OZB sterk naar beneden aan te passen. Van 0,0843% in 2022 naar 0,0727% voor 2023.

Bealstingen