Terug naar het overzicht

Gemeente onderzoekt verder met HVC de ontwikkeling van een warmtenet in Klapwijk

De gemeenteraad heeft op voorstel van het college van burgemeester en wethouders op donderdag 2 juni besloten om samen met HVC de ontwikkeling van een warmtenet in Klapwijk verder uit te werken. Dit is een belangrijke stap richting de mogelijke realisatie van een warmtenet in de wijk Klapwijk. Met een warmtenet is het mogelijk woningen duurzaam te verwarmen met bijvoorbeeld aardwarmte. De gemeente heeft in dit proces samengewerkt met de bewonersbelangenvereniging Warm Klapwijk en in de afgelopen periode met verschillende warmtebedrijven gesproken. De visie van HVC sprak daarbij het meeste aan.

Samen toewerken naar een aanbod

HVC gaat samen met de gemeente en de betrokken partijen uitwerken hoe de wijk Klapwijk aangesloten kan worden op een warmtenet. Bij een aanleg van een nieuw warmtenet komt veel kijken. Denk aan het ontwerp, de bron van het warmtenet, planning en de voorwaarden voor de aanleg en het aansluiten van woningen en gebouwen op het warmtenet. Een definitieve keuze voor het daadwerkelijk aanleggen van het warmtenet kan pas gemaakt worden wanneer er genoeg bewoners mee willen doen. De verwachting is dat deze keuze niet voor het voorjaar van 2023 kan worden genomen. De gemeente en HVC zullen bewoners van Klapwijk zo goed mogelijk meenemen over de stappen die ze zetten naar een mogelijke aansluiting op het warmtenet.

We stellen het zeer op prijs dat zowel de gemeente als HVC serieus bewoners in het proces van de warmtetransitie meenemen. We kijken er naar uit om met HVC samen te werken nu zij het project daadwerkelijk mogen gaan uitwerken

Remko Schoot Uiterkamp, voorzitter Belangenvereniging Warm Klapwijk

Subsidie voor Aardgasvrij

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft van het Rijk een bijdrage ontvangen in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Deze bijdrage heeft de gemeente gekregen voor het aardgasvrij maken van de wijk Klapwijk met behulp van een warmtenet. Dit warmtenet wordt aangelegd en beheerd door een publiek warmtebedrijf. Dit zijn bedrijven die in handen zijn van samenwerkende overheden. De gemeente heeft in overleg met de bewonersbelangenvereniging Warm Klapwijk gekozen om met HVC een netwerk voor Klapwijk verder uit te werken.

We zetten met de samenwerking met HVC om een warmtenet in Klapwijk verder uit te denken, een belangrijke stap richting het aardgasvrij maken van bestaande wijken in Pijnacker-Nootdorp. Ik kijk uit naar de plannen om het warmtenet in Klapwijk haalbaar en betaalbaar te maken

Wethouder Frank van Kuppeveld

HVC

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 48 gemeenten en 8 waterschappen, waaronder Pijnacker-Nootdorp. HVC heeft eerder warmtenetten aangelegd in Dordrecht, Hoorn, Gorinchem, Sliedrecht en in het Westland.