Terug naar het overzicht

Gemeente levert opnieuw bijdrage aan opvang vluchtelingen in Pijnacker-Nootdorp

Omdat de oorlog in Oekraïne langer duurt en er weer een tekort aan opvangplekken ontstaat, heeft het kabinet opnieuw hulp gevraagd aan de Veiligheidsregio’s. De gemeente Pijnacker-Nootdorp levert binnenkort met 26 extra opvangplekken een bijdrage aan de regio-opgave van de Veiligheidsregio Haaglanden. Ook voor de opvang van asielzoekers zijn in Nederland nog steeds te weinig plekken. Om te voorkomen dat er wederom mensen buiten moeten slapen, vraagt het kabinet gemeenten nogmaals om hulp. Onze gemeente kan binnen de crisisnoodopvang nog 34 extra plekken aanbieden. De opvang in de gemeente verloopt goed, mede door de inzet van de lokale partners en de vrijwilligers die zich inzetten voor de activiteiten en voor ondersteuning van de vluchtelingen.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Momenteel vangt de gemeente Pijnacker-Nootdorp 150 Oekraïense vluchtelingen op. Het merendeel van deze mensen is ondergebracht in tijdelijke huisvesting, verdeeld over de verschillende woonkernen. 60 Oekraïners  bevinden zich nu nog in de noodopvang in Hotel van der Valk, maar verhuizen in de loop van het voorjaar (hoogstwaarschijnlijk eind mei), naar de tijdelijke huisvesting aan de Nootdorpseweg in Pijnacker. Hierdoor ontstaat er ruimte in Hotel van der Valk en is het mogelijk om 26 extra opvangplekken te realiseren. Daarmee komen we op een totaal van 176 Oekraïense vluchtelingen. Ook voor deze 26 extra vluchtelingen gaat de gemeente op zoek naar tijdelijke huisvesting, waar zij op basis van volledige zelfredzaamheid kunnen wonen.

34 extra crisisopvangplekken

Na de verhuizing van de 60 Oekraïense vluchtelingen en de realisatie van de 26 extra plekken, blijft er in het hotel nog ruimte voor 34 crisisnoodopvangplekken. De gemeente gaat deze plekken aanbieden voor de opvang van asielzoekers. De opvangcrisis in Nederland is helaas nog niet opgelost, waardoor deze plekken hard nodig zijn.