Terug naar het overzicht

Evaluatierapport aardgasvrij Klapwijk gereed

In de afgelopen periode heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp, samen met de samenwerkingspartners en de bewoners van Klapwijk, het project ‘aardgasvrij Klapwijk’ geëvalueerd. Ook is er bekeken welke stappen wij nu kunnen zetten om de wijk aardgasvrij te maken. Uit deze evaluatie zijn enkele hoofdredenen en niet-doorslaggevende redenen gekomen.

Tot oktober 2023 konden bewoners zich aanmelden voor het warmtenet. Om het warmtenet technisch haalbaar te maken, was in fase A een deelnamepercentage van 50% nodig. Op 31 oktober 2023 bleek helaas dat het percentage niet was behaald.

Evaluatie

Het project Aardgasvrij Klapwijk is een onderdeel van het gesubsidieerde Nationale Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Hier worden onder meer ervaringen opgedaan met het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving. Klapwijk is de enige wijk in dit programma waar veel vrijesectorwoningen liggen, met veel individuele woningeigenaren. In andere projecten zijn meer corporatiewoningen aanwezig.

De evaluatie is opgesteld om inzicht te geven in de wijze waarop het project is vormgegeven en wat wij daarvan hebben geleerd. In de evaluatie zijn hiervoor onderstaande elementen uitgewerkt:

  • De uitgangspunten van de aanvraag Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)-gelden en de gestelde leerdoelen;
  • Het doorlopen proces, de ontwikkeling daarvan en de context;
  • Het resultaat en de evaluatie van het proces en het behaalde resultaat;
  • De geleerde lessen en de aanbevelingen vanuit het project aardgasvrij Klapwijk.

Uit de evaluatie zijn twee hoofdredenen gekomen waarom bewoners voorlopig niet willen aansluiten op het warmtenet:

  • De kosten voor bewoners om over te stappen op het warmtenet (gemiddeld € 6.500,-);
  • Bewoners ervaren geen urgentie om nu van het aardgas af te gaan. Aardgas is goedkoper voor bewoners dan het warmtenet. Ook is aardgas voorlopig nog aanwezig.

Ook zijn in het evaluatierapport een paar niet doorslaggevende redenen genoemd, zoals:

  • Het niet beschikbaar zijn van de duurzame bron;
  • Voorkeur voor andere aardgasvrije oplossing.

Voor de volledige uitwerking verwijzen wij u naar het “evaluatierapport van het project aardgasvrij Klapwijk”. Dit document kunt u vinden via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/ of rechtstreeks via  Bijlage_Rapport_evaluatie_aardgasvrij_Klapwijk (raadsinformatie.nl).

Hoe nu verder

De komende periode gaan wij in overleg met de NPLW. Hier gaan wij bespreken wat de mogelijkheden zijn van een hernieuwde inzet van de PAW-gelden. Hiervoor stellen wij de komende maanden een gewijzigd plan van aanpak op. Dit plan zullen wij dan eerst met de gemeenteraad bespreken.

Gasloos wonen