Terug naar het overzicht

Eerste resultaten Nieuwe Inzamelen

We zijn goed op weg met het Nieuwe Inzamelen! Nu het nieuwe systeem bijna overal is ingevoerd, op een aantal maatwerklocaties na, maken we een eerste balans op.

Meer grondstoffen ingezameld

In 2020 is in Nederland, en ook in onze gemeente, meer afval ingezameld vanwege de coronamaatregelen. Het gaat om restafval, maar ook om afvalstromen waarvan we de grondstoffen kunnen hergebruiken zoals GFT, papier en PMD. Ten opzichte van 2019 zijn er in 2020 meer grondstoffen ingezameld: 43% meer PMD, 12% meer GFT en 7% meer papier.

Goede PMD-inzameling scheelt kosten voor restafval

De inzameling van PMD vraagt echter nog wel aandacht. Er worden helaas PMD-containers afgekeurd, omdat er ook ander afval tussen de PMD zit. Als een vracht PMD afgekeurd wordt, dan wordt het gezien als restafval en het verwerken van restafval kost ons juist meer geld. De afvalscheiding van PMD kan dus beter. Scheid dus je PMD afval en gooi geen ander afval in de PMD-containers! Doen we dit goed, dan stijgt onze de hoeveelheid PMD en neemt de hoeveelheid restafval af.