Terug naar het overzicht

Crisisnoodopvang voor asielzoekers in Pijnacker-Nootdorp

Op dit moment zijn de asielzoekerscentra in Nederland en het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Daarom moet de Veiligheidsregio Haaglanden 450 crisisnoodopvang plekken realiseren voor de periode van september tot en met 31 december 2022. De Veiligheidsregio doet een dringend beroep op de regiogemeenten om een bijdrage te leveren aan de crisisnoodopvang, om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. De gemeente Pijnacker-Nootdorp realiseert daarom op korte termijn 24 crisisnoodopvang plekken in Hotel Van der Valk Den Haag-Nootdorp, als bijdrage aan de regionale opgaven.

Opvang van verschillende doelgroepen

Sinds maart vangt de gemeente al Oekraïense vluchtelingen op in Hotel Van der Valk. Vanaf 1 oktober komen er kamers vrij in het hotel, vanwege de verhuizing van Oekraïners naar de tijdelijke huisvesting aan het Oranjepark in Pijnacker. Hierdoor kunnen 24 crisisnoodopvangplekken worden gerealiseerd voor asielzoekers, tot het einde van het jaar. Om de leefbaarheid in het hotel te waarborgen, wordt de samenstelling van deze groep afgestemd op de huidige bewoners in de gemeentelijke opvang. De Oekraïense vluchtelingen zijn met name vrouwen met kinderen.

Benodigde ondersteuning

Voor deze crisisnoodopvangplekken kan gebruik worden gemaakt van de reeds aanwezige maatschappelijke ondersteuning in het hotel. De inzet van tolken, de basisgezondheidszorg en het onderwijs wordt georganiseerd en gefinancierd door het COA. Gezien de beperkte grootte van de groep, kan het zijn dat het COA dit niet zelf organiseert. In dat geval doet onze gemeente dit samen met de gemeente Den Haag.

Crisisnoodopvang buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente

Het COA maakt in sommige gevallen ook afspraken over noodopvang buiten de gemeenten om, rechtstreeks met hotelketens. Hotel van der Valk Den Haag-Nootdorp heeft de gemeente laten weten dat zij de komende periode circa 30 crisisnoodopvangplekken beschikbaar willen stellen aan het COA.