Terug naar het overzicht

College biedt uitvoeringsagenda aan gemeenteraad aan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 4 oktober de Uitvoeringsagenda 2022-2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ aanboden aan de gemeenteraad. De Uitvoeringsagenda is een uitwerking van het Raadsakkoord op hoofdlijnen.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het Raadsakkoord op hoofdlijnen in juni dit jaar het college de opdracht gegeven om de ambities uit het raadsakkoord uit te werken in een Uitvoeringsagenda. In de Uitvoeringsagenda staat wat de toekomstplannen van het college zijn, wanneer deze worden opgepakt en uitgevoerd. De plannen voor 2023 zijn ook terug te vinden in de Programmabegroting 2023 die in november tegelijk met de Uitvoeringsagenda in de raad zal worden behandeld.

Tastbare resultaten

De afgelopen twee bestuursperiodes stonden voornamelijk in het teken van het herkennen, erkennen en anticiperen op grote maatschappelijke veranderingen en crises. Er is veel nieuw beleid geformuleerd en vertaald in meerdere uitvoeringsplannen. Burgemeester Björn Lugthart, namens het college, over de Uitvoeringsagenda: “De gemeenteraad en college gaan aan de slag met de realisatie van deze mooie uitvoeringsplannen in tastbare resultaten voor onze inwoners en ondernemers. Dit zal vooral zichtbaar worden in leefbare woonwijken, onderwijs-, sport- en cultuurvoorzieningen, nieuwe woningen, bedrijfsgebouwen, duurzaamheidsmaatregelen, klimaataanpak en het weidevogelkerngebied. Daarnaast zullen we met elkaar antwoorden moeten vinden op nieuwe vraagstukken die zich aandienen zoals de krapte op de woningmarkt, het tekort aan arbeidskrachten, bodemdaling, ondermijning, discriminatie, vergrijzing, kansenongelijkheid. Maar ook de energiecrisis, zorgen om financiën en veranderend consumentengedrag hebben onze aandacht. Een uitdaging die we met elkaar aangaan om een veilige en leefbare gemeente te creëren voor onze inwoners en ondernemers.”

Midterm review

Halverwege deze bestuursperiode maken raad en college samen de balans op via een zogenaamde midterm review. Met de midterm review praten het college en de gemeenteraad over de stand van zaken van het Raadsakkoord op hoofdlijnen 2022-2026 en de Uitvoeringsagenda 2022-2026. Doel van dit gesprek is om inhoudelijke en financiële focus aan te brengen in de bestuurlijke en ambtelijke inzet voor de tweede helft van deze bestuursperiode.