Hoofdlijnenakkoord 'Verder in Verbinding'

De fracties in de gemeenteraad hebben samen afgesproken wat de gemeentelijke plannen zijn voor de komende vier jaar. Die plannen staan in het Hoofdlijnenakkoord 2018 – 2022.

Het college voert de plannen van de gemeenteraad uit. In de Programmabegroting 2019-2022 staat wat ‘regulier’ wordt opgepakt. In de Uitvoeringsagenda staan de speerpunten die het college centraal stelt de komende periode.