Zie ook

Hoofdlijnenakkoord 'Verder in Verbinding'

In het Hoofdlijnenakkoord 2018 – 2022 staan de gemeentelijke plannen voor de komende vier jaar, zoals deze door de fracties in de gemeenteraad zijn afgesproken.

Het akkoord heeft als titel ‘Verder in verbinding’ en als thema ‘Iedereen doet mee en woont prettig in een duurzaam en veilig Pijnacker-Nootdorp’. Hiermee staat Pijnacker-Nootdorp voor een betrouwbaar, integer handelend gemeentebestuur, dat ten dienste staat van de inwoners.