Terug naar het overzicht

Bestrijding van de eikenprocessierups

Bijna elke gemeente in Nederland kreeg de afgelopen jaren steeds meer te maken met de eikenprocessierups. De aandacht voor deze rups is onder meer groot, omdat de het voor huidirritatie bij de mens kan zorgen.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Vanaf april komen de larven uit de eipakketten die in het najaar door de vlinders tegen takken van de bomen zijn afgezet. ’s Nachts gaan de rupsen in optocht (processie) op zoek naar voedsel in de kroon van de boom; met name in de zomer- en wintereik en in mindere mate in de Amerikaanse eik en moeraseik.

Klachten

De eikenprocessierups kan zich bij grote aantallen tot een plaag ontwikkelen en leiden tot klachten veroorzaakt door de brandharen van de rups. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan men in de periode van april tot september last hebben van de brandharen.

Locaties

Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de eikenprocessierups ook op verschillende locaties te vinden. De overlast hiervan is beperkt, omdat er niet veel eiken in grote aantallen aanwezig zijn. De locaties waar wel eikenprocessierups aanwezig zijn of waar de mogelijkheid bestaat dat de rups zich hier vestigt, zijn in kaart gebracht. De locaties die al bekend zijn van vorig jaar worden preventief bestreden, locaties die er dit jaar bij komen worden curatief bestreden.

Natuurlijke bestrijding

Om veel overlast van deze rups te voorkomen in het voorjaar wordt ook geëxperimenteerd met een vorm van natuurlijke bestrijding. In de gemeente zijn op twee locaties in totaal 15 vogelnestkastjes opgehangen om vooral meer koolmeesjes aan te trekken. De koolmees is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups en kan dus een grote hoeveelheid rupsen wellicht beperken. De Poort in Nootdorp en de Klapwijkseweg in Pijnacker zijn de twee locaties waar de vogelnestkastjes opgehangen zijn. Op de locatie Klapwijkseweg is ook een speciaal zaaimengsel ingezaaid die meer insecten en dus ook weer vogels aantrekt.

Meldpunt Leefomgeving

Heeft u een nest gezien en/of gevonden? Geef het door aan de gemeente via het Meldpunt Leefomgeving. U kunt ook bellen naar 14 015.

Meer informatie

Op www.processierups.nu vindt u meer informatie. Kijk ook op de website van de GGD Haaglanden, www.ggdhaaglanden.nl.