Terug naar het overzicht

Aandacht voor Kamers met Aandacht

Mooie overgangsoplossing voor jongeren vanaf achttien jaar

Helpt u graag mensen om u heen? En heeft u ruimte over in uw huis en hart? Dan is Kamers met Aandacht misschien iets voor u! Deze landelijke organisatie is opgestart door een aantal mensen met veel ervaring in de jeugdzorg, zoals oprichtster Bianca van der Neut uit Utrecht. In onze regio zijn Touria Asahad en Miranda van der Deijl de coördinatoren van deze stichting.

Kamers met Aandacht werkt sinds de zomer van dit jaar ook voor Pijnacker-Nootdorp, Delft, Midden-Delfland en Westland. De organisatie probeert woonruimte te vinden voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar voor wie op achttienjarige leeftijd de officiële jeugdzorg vaak stopt maar die er nog niet aan toe zijn helemaal op eigen benen te staan.

Dat is voor jongeren vanuit een stabiele persoonlijke en gezinssituatie vaak al lastig, laat staan voor jongeren met een moeizame en problematische thuissituatie. Zij zijn erbij gebaat dat ze toch nog de nodige formele en ook informele begeleiding krijgen van mensen die zo nu en dan eens vragen hoe het gaat, mensen bij wie ze zich op hun gemak voelen of die een klankbord voor ze kunnen zijn. En een ‘belangstellende kamerverhuurder’ kan heel natuurlijk en rustig die rol vervullen. Een kamerverhuurder met aandacht dus. Vandaar de naam: Kamer met Aandacht.

Bemiddelen

Wat Kamers met Aandacht in opdracht van gemeenten zoals Pijnacker-Nootdorp doet, is het zoeken en vinden van mensen die in hun huis een kamer over hebben voor een jongere vanaf achttien jaar die op zoek is naar zelfstandige woonruimte. Ze vragen van de verhuurders een minimale kamerverhuur van een jaar en maximaal 5 jaar. Binnen die tijd zijn de jongeren vaak helemaal klaar om volledig zelfstandig te gaan wonen. De organisatie bestaat nog maar een paar jaar maar zoekt al in 56 gemeenten kamers voor jongeren. Iedere gemeente in Nederland is sinds een aantal jaren verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Plezier is terug

Zoals zo veel bevlogen jeugdzorgmedewerkers besloot Miranda, na jaren in de Jeugdzorg, wat anders te gaan doen. Bij Kamers met Aandacht is haar plezier in het werk helemaal terug.

Het is zo nuttig en mooi wat wij doen. Echt een eye-opener. Ik word er enorm blij van als ik een jongere, door een Kamer met Aandacht, weer gelukkig zie en hem of haar hoor vertellen dat het lekker loopt met werk of studie en dat ook het contact met de eigen ouders een stuk is verbeterd.

Het mes snijdt volgens Miranda aan meerdere kanten. De jongere krijgt een mooie veilige eigen woonplek, een kamer die hij/zij huurt vanuit eigen middelen. Dat kan een salaris zijn, een studietoelage of gedeeltelijk een uitkering. Voor woningeigenaren levert het zingeving op, je kan echt iets betekenen voor een ander en daarnaast is het ook een manier om wat extra inkomsten te genereren. Omdat woonruimte zeker voor jonge mensen heel schaars is, is het ook in dat opzicht een manier van extra benutting van (woon)ruimte. Dus de jongere leert zelfstandig te leven, vaak met vallen en opstaan, maar staat er juist door de woonsituatie niet alleen voor.

Hoe het contact tussen de huurder (de jongere) en de verhuurder (de eigenaar/ bewoner van de woning) precies verloopt, verschilt per persoon en per situatie. Voordat het tot een huur/verhuurcontract komt, worden wederzijdse wensen en mogelijkheden van beide kanten afgetast onder leiding van de coördinator van Kamers met Aandacht.

Afspraken

Miranda:

De ene jongere blijft liever op zichzelf en eet ook liever op zichzelf, terwijl een ander het leuk vindt om samen te eten of samen de maaltijd te bereiden. Het gaat erom dat je van tevoren alles goed doorspreekt, dat je met elkaar goede afspraken maakt en later zonodig bijstelt. Ieder mens is weer anders en dat geldt niet alleen voor de jongere die de kamer huurt maar ook voor de man, vrouw of het echtpaar dat de kamer verhuurt.

De ervaring tot nu toe leert dat het voor verschillende ‘typen’ verhuurders boeiend en uitdagend kan zijn. Jonge mensen die een huis ‘op de groei’ hebben gekocht en nog ruimte over hebben. Maar ook mensen/gezinnen van wie de kinderen uitgevlogen zijn en die weer ruimte over hebben. Het kan ook een ‘middel’ tegen eenzaamheid zijn om een jong persoon in huis te hebben.

Positieve belangstelling

Miranda vertelt dat het in negen van de tien gevallen goed gaat en dat de huurder en de verhuurder allebei blij zijn met hoe het gaat.

Het is bijzonder om een jongen of meisje te horen zeggen dat voor het eerst in tijden iemand aan hem of haar vraagt hoe het gaat. Of dat de verhuurder heeft gevraagd: stuur even een appje als je veilig aangekomen bent. Dingen die eenvoudig en normaal lijken, maar dus niet voor iedereen.

Het komt natuurlijk ook voor dat een verhuurder bezorgd is en dat een jongere/huurder dat niet prettig vindt.

Nogmaals, daarom is het belangrijk om van tevoren goed te bespreken wat wenselijk en wat passend bij elkaar is. Een jongere kan ook een relatie krijgen, zodat de verhuurder ineens twee personen over de vloer heeft. Dat soort dingen moet je van tevoren allemaal goed bespreken en afspreken.

Bemiddelen

Vaak krijgt de jongere vanuit de jeugdzorg of vanuit de gemeente nog een tijdje begeleiding en aandacht. Kamers met Aandacht is altijd paraat om te bemiddelen en bij te sturen. Het is een kleinschalige flexibele organisatie met bevlogen mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de gezondheid en het geluk van jonge mensen in ontwikkeling.

Als we zien dat het werkt en dat jonge mensen met een moeizaam verleden zich goed ontwikkelen tot zelfstandige volwassen mensen, dan worden wij vanzelf ook blij!

Geïnteresseerde verhuurders gezocht

Sinds afgelopen zomer werkt KmA voor Pijnacker-Nootdorp en enkele omringende gemeenten. Op dit moment is men op zoek naar woonruimte voor een ‘elftal’ jongeren uit Delft, Westland, Midden-Delfland en PN. In totaal heeft Kamers met Aandacht al voor 107 jonge mensen een geschikte woonruimte gevonden. Voor meer informatie zie: www.kamersmetaandacht.nl.