Deze pagina is verlopen.

Werkzaamheden kruising Veenweg – Laan van Nootdorp

Vanaf maandag 18 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021 is de kruising met de wegen Veenweg en Laan van Nootdorp afgesloten voor al het verkeer. In deze twee weken worden er werkzaamheden verricht om de kruising verkeersveiliger te maken. Hulpdiensten kunnen nog wel gebruik maken van de kruising, maar de bus volgt een omleidingsroute. Het overige verkeer volgt een omleidingsroute die met borden wordt aangegeven.

Slimme verkeerslichtinstallatie

De tramoversteek op het kruispunt wordt door veel fietsers als onveilig ervaren. De huidige verkeerslichtinstallatie is oud en toe aan vervanging.  De gemeente heeft een verkeerskundig onderzoek uit laten voeren om dit verbeteren. Een nieuwe ‘slimme’ verkeerslichtinstallatie zal worden geplaatst om kwetsbare fietsers en voetgangers meer houvast te geven. Deze installatie zal ook bijdragen aan een verbeterde verkeersdoorstroming op de Veenweg.

Veiliger oversteken

Ook is gekeken om fietsverkeer veiliger de Laan van Nootdorp over te laten steken. Op het nieuwe kruispunt komt daarom extra ruimte in de middenberm, zodat fietsers hier veilig kunnen wachten als zij niet in één keer de oversteek kunnen halen. De toepassing van een slimme verkeerslichtinstallaties en verkeerskundige aanpassingen moeten het kruispunt Veenweg – Laan van Nootdorp verkeersveiliger gaan maken.

Busomleidingsroute

Vanwege de werkzaamheden zal de bus (lijn 16) tijdelijk een andere route volgen. De omleidingsroute is met groene lijnen op onderstaande kaart weergegeven.

Omleiding bus 16 via Bartholomeuslaan, Startbaan, Fellowshiplaan, Dokter Bakkerenlaan en Sportparkweg.

Contact of vragen

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij René Nijrolder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, via e-mail info@pijnacker-nootdorp.nl.