Herinrichting Koningshof

De wijk Koningshof bestaat al langer dan 40 jaar. Het riool, dat er al die tijd al ligt, is verzakt en aan vervanging toe. Ook worden kabels en leidingen van gas en elektriciteit vervangen of onderhouden als dat nodig is. Daarnaast hogen we de wijk op en richten we de openbare ruimte opnieuw in. Op dit moment werken we in Koningshof-West aan de herinrichting van de laatste fase.

Projectgrenzen

De projectgrenzen van Koningshof: de laatste fase zijn vanaf fase 6 richting de Oranjelaan(inclusief het kruispunt) lopend langs sportcomplex Het Baken en aansluitend op het laatst heringerichte deel van de Rivierenlaan.

Tekening t.b.v. kapvergunning Koningshof laatste fase

Onderstaande video geeft een algemene impressie van uw toekomstige buurt.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

 • Bewonersavond (maart 2019);
 • Een team van de gemeente heeft, samen met een ingenieursbureau, een voorlopig ontwerp gemaakt;
 • Kinderinspraak Johannesschool. De inrichting van de speelplekken zijn door voorkeuren van kinderen bepaald (januari 2020);
 • Voorlopig ontwerp ter inzage (juni/juli 2020);
 • Inloopspreekuur (juli 2020);
 • Ontheffing Natuurwet verkregen van Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) (februari 2022);
 • Definitief ontwerp (augustus 2022);
 • Bewonersavond over de uit te voeren werkzaamheden (juli 2023);
 • Bomenkap binnen projectgebied;
 • Start uitvoering gemeentelijke aannemer Van Mouwrik (september 2023);
 • Fase 1 en 2 (de Krammer) zijn gereed;
 • Stedin, Dunea en SKP hebben de kabels en leidingen vervangen in de Krammer en in een deel van de Rivierenlaan;
 • Bomenkap op de Rivierenlaan (januari 2024).

Wat gaan we nog doen?

 • Vanaf januari 2024 maakt Van Mouwrik de riolering en herinrichting van de Krammer (fase 3) af, inclusief de resterende groenvakken op de Krammer (fase 1 tot en met 3). Daarna gaan zij starten in een deel van de Rivierenlaan (fase 10);
 • Voor de afsluiting van de Rivierenlaan wordt het verkeer in éénrichting (de wijk in) omgeleid via de Grevelingen. Het verkeer gaat de wijk uit via de opengestelde Delflanddreef;
 • Stedin, Dunea en SKP gaan de kabels en leidingen vervangen in het laatste deel van de Rivierenlaan en de overige fasen.

Bewonersbrief februari 2024

In september zijn wij gestart met de herinrichting van Koningshof 7 en 8 (laatste fase). In de afgelopen periode zijn op meerdere plekken in de wijk al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door Stedin, Dunea en SKP. Hierbij is het kabel- en leidingnetwerk aangepast.

Van Mouwrik heeft de werkzaamheden in de Krammer en het eerste deel van de Rivierenlaan (fase 10) afgerond. Op dit moment zijn zij aan het werk in de Hunze. Binnenkort starten zij in de Eem en Dinkel. De kabel- en leidingbeheerders zijn nog op diverse locaties bezig. Begin maart starten zij aan de Bergse Maas. Hierbij gaat de straat in fases dicht. Het verkeer wordt dan omgeleid over de Rivierenlaan. Naar verwachting worden de werkzaamheden van de nutsbedrijven eind april afgerond.

In juli gaat Van Mouwrik de werkzaamheden aan de riolering en de herinrichting van de Hunze, Eem, Dinkel en Amer afronden. Tijdens de werkzaamheden kunt u de riolering blijven gebruiken. Daarnaast gaan zij dan starten met fase 7 van de Rivierenlaan. Tijdens de werkzaamheden voor fase 7, 8 en 9 aan de Rivierenlaan (juli tot en met december 2024) is de straat volledig afgesloten. Het verkeer wordt de wijk ingeleid via een eenrichtingsroute op de Bergse Maas. Het verkeer verlaat de wijk via de Popelenburg en de Delflanddreef.

Begin 2025 wordt de Bergse Maas enkele maanden afgesloten. Dit is nodig voor de werkzaamheden aan de riolering en de herinrichting van de Bergse Maas (fase 13 tot en met 16). Het verkeer wordt omgeleid via de Rivierenlaan. Na deze werkzaamheden gaan de nutsbedrijven medio 2025 aan de slag in de Rivierenlaan (fase 18 tot en met 22). Ook hier wordt de straat volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Popelenburg en de Delflanddreef. Als de werkzaamheden aan het kabel- en leidingnetwerk, de riolering en de herinrichting zijn uitgevoerd, worden de plantvakken opnieuw ingericht. Dit wordt gedaan tijdens het plantseizoen.

Uiteraard blijven we communiceren met de bewoners. Per straat worden zij geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden. De kabel- en leidingbeheerders informeren zelfstandig over hun werkzaamheden. Daarnaast communiceert de aannemer Van Mouwrik namens de gemeente over de riolering- en herinrichtingwerkzaamheden.

Hieronder vindt u een kaart met daarop de verschillende fases van het project.

 • Fase 1 Eem 7-13 en Amer 10-16
 • Fase 3b Krammer
 • Fase 4 Hunze 1-12
 • Fase 5 Eem 1-20
 • Fase 6 Dinkel 1-16
 • Fase 7 Rivierenlaan 13-25
 • Fase 8 Rivierenlaan 25-33
 • Fase 9 Rivierenlaan 33-58
 • Fase 11 Amer 8-16
 • Fase 12 Amer 2-8
 • Fase 13 Bergse Maas 30-40
 • Fase 14 Bergse Maas 24-30
 • Fase 15 Bergse Maas 5-24
 • Fase 16 Bergse Maas 1-14
 • Fase 17 Naast rivierenlaan 2
 • Fase 18 Rivierenlaan 2-16
 • Fase 19 grote parkeerplaats tegenover het Baken
 • Fase 20 Rivierenlaan 2 tot het Baken
 • Fase 21 Rivierenlaan, vanaf het Baken tot en met de Oranjelaan
 • Fase 22 De kruising Oranjelaan-Rivierenlaan

Bij het openbreken van de bestrating brengen wij direct stalen loopplaten aan. Het is verboden om op deze rijplaten te parkeren. Via de loopplaten kunt u te voet bij uw huis komen. De politie, brandweer en ambulance kunnen uw woning altijd bereiken. Hier zijn afspraken over gemaakt.

Houd rekening met hinder en vertragingen én met het feit dat het wegdek en de stoep tijdelijk slecht en/of oneffen kan zijn. Pas uw weggebruik en rijgedrag hierop aan, let goed op, neem de fiets in de hand en rijd stapvoets! Breng bezoek en leveranciers op de hoogte van deze tijdelijke situatie.

Het werk kan (geluids-)hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we ons best de hinder zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Een voorbeeld hiervan is dat wij ervoor zorgen dat de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd.

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen de voortgang van het werk in de weg staan. In dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat de werkzaamheden eerder klaar zijn. Bij belangrijke wijzigingen wordt u hierover geïnformeerd.

Overhangende planten, heggen en ook afrasteringen, kunnen de uitvoering van het werk belemmeren. Wij hogen de openbare ruimte, bestrating en groenvakken 20 tot 30 cm op. Om het goed aan te leggen, is het noodzakelijk dat wij de eerste 50 centimeter op privé terrein ophogen. Hiervoor vragen wij u om overhangende planten, heggen en ook hekken weg te halen en/of te snoeien tot circa 50 centimeter op uw privé terrein. Het is verstandig om zelf de planten die op of buiten de perceelgrens vallen, uit te graven. Daarnaast adviseren we u om uw tuin op te hogen zodra de werkzaamheden zijn afgerond. Van Mouwrik kan gratis zand of grond leveren voor de ophoging van de tuin. Dit is bedoeld voor het ophogen van tuinen en inritten die aan de openbare ruimte grenzen. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur uw verzoek naar koningshof@mouwrik.nl.

Heeft u een invalidenparkeerplaats of gaat u verhuizen? Stuur een e-mail naar koningshof@mouwrik.nl. Samen zoeken we naar een oplossing.

Als de gebruikelijke verzamelplaats voor het aanbieden van afval voor Avalex niet beschikbaar is, vragen wij u om naar een andere aanbiedplaats te gaan.

Uitvoering, bereikbaarheid of planning

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de uitvoering, bereikbaarheid of planning? Neem dan contact op met de omgevingsmanager E.A.M. van den Oever van Mouwrik Waardenburg. Stuur uw vraag naar koningshof@mouwrik.nl of bel 0418-654620.

Waterleiding, gasleiding of elektrakabels

Als u vragen heeft over de werkzaamheden aan de waterleiding, gasleiding of elektrakabels, neem dan contact op met Anton de Ruwe via 06-50225676.

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Paul van der Waal of Ron Signer van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bel 14 015 of stuur een e-mail naar koningshof@pijnacker-nootdorp.nl.

Meer informatie

Heeft u een vraag? Belt u dan naar projectleider Paul van der Waal via 14015 of mail uw vraag naar koningshof@pijnacker-nootdorp.nl.