Herinrichting Koningshof (riolering en buitenruimte)

De wijk Koningshof bestaat al langer dan 40 jaar. Het riool, dat er al die tijd al ligt, is verzakt en aan vervanging toe. Ook worden kabels en leidingen van gas en elektriciteit vervangen of onderhouden als dat nodig is. Daarnaast hogen we de wijk op en richten we de openbare ruimte opnieuw in. Op dit moment werken we in Koningshof-West aan de herinrichting van de laatste fase.

Projectgrenzen

De projectgrenzen van Koningshof: de laatste fase zijn vanaf fase 6 richting de Oranjelaan(inclusief het kruispunt) lopend langs sportcomplex Het Baken en aansluitend op het laatst heringerichte deel van de Rivierenlaan.

Projectupdate – augustus 2022

Medio 2020 was het voorlopige ontwerp het onderwerp van gesprek. Veel inwoners dienden toen reacties in. Deze zijn verwerkt in onderstaand definitief ontwerp, weergegeven in vier presentatietekeningen. Hoe met de reacties is omgegaan, kunt u lezen in de ‘Nota van Beantwoording herinrichting Koningshof: de laatste fase’.

Deze nota, net als een toelichting op het definitieve ontwerp en de kaart met de te kappen en te handhaven bomen, zijn eveneens hieronder opgenomen.

In het definitief ontwerp zijn ook de maatregelen verwerkt uit de ontheffing van de Omgevingsdienst Haaglanden voor de bescherming van vleermuizen.

Het definitieve ontwerp en bijbehorende stukken

De nota van beantwoording is niet digitaal toegankelijk gemaakt. Ondervindt u hierdoor problemen? Neem dan contact met ons op via tel. 14015.

Tekening t.b.v. kapvergunning Koningshof laatste fase

Onderstaande video geeft een algemene impressie van uw toekomstige buurt.

Vragen

Heeft u een vraag? Belt u dan naar projectleider Fred Maas via 14015 of mail uw vraag naar Koningshof@pijnacker-nootdorp.nl.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

  • Bewonersavond (maart 2019)
  • Ingenieursbureau gevraagd om samen met een team van de gemeente een voorlopig ontwerp te maken
  • Kinderinspraak Johannesschool. De inrichting van de speelplekken zijn door voorkeuren van kinderen bepaald (januari 2020)
  • Voorlopig ontwerp ter inzage (juni/juli 2020)
  • Inloopspreekuur (juli 2020)
  • Ontheffing Natuurwet verkregen van ODH (februari 2022)
  • Definitief ontwerp (augustus 2022)

Wat gaan we nog doen?

  • Bomen kappen (4e kwartaal 2022)
  • Bewonersavond over verdere uitvoering werkzaamheden

Op de hoogte blijven?

Tijdens het project willen wij u, samen met de Bewonersvereniging Koningshof, zoveel mogelijk per e-mail op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Als u op de hoogte wilt blijven dan kunt u uw naam en adres mailen naar koningshof@pijnacker-nootdorp.nl. Uiteraard gebruiken wij deze gegevens alleen om u op de hoogte te houden van het project.