Herinrichting Koningshof (riolering en buitenruimte)

Na zo’n 40 jaar is het riool in Koningshof verzakt en aan vervanging toe. Ook worden kabels en leidingen van gas en elektriciteit vervangen of onderhouden als dat nodig is. Daarnaast hogen we de wijk op en richten we de openbare ruimte opnieuw in. Op dit moment werken we in Koningshof-West aan de herinrichting van de laatste fase.

Tekening t.b.v. kapvergunning Koningshof laatste fase

Projectupdate – juli 2021

Om aan de Natuurwet te blijven voldoen, na het ontdekken van extra vleermuissoorten, was aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek is begin dit jaar afgerond en ligt al enige tijd ter beoordeling bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Alle binnengekomen reacties op het voorlopig ontwerp zijn beoordeeld. Het ontwerp is daarbij op verschillende punten gewijzigd. Een belangrijke wijziging betreft het parkeerterrein bij Het Baken. De gemeente heeft besloten om het ingediende ontwerpvoorstel van de bewonersvereniging Koningshof grotendeels over te nemen in het definitieve ontwerp. Dit is inmiddels afgestemd met het bestuur van de bewonersvereniging, die zich hier positief over heeft uitgelaten.

Wij hopen in het derde kwartaal 2021 van de ODH toestemming te krijgen om de herinrichtingsplannen uit te voeren. Zodra de ODH groen licht heeft gegeven, zullen wij het definitieve ontwerp en de bijbehorende nota van beantwoording met u delen.

Projectgrenzen

De projectgrenzen van Koningshof: de laatste fase zijn vanaf fase 6 richting de Oranjelaan(inclusief het kruispunt) lopend langs sportcomplex Het Baken en aansluitend op het laatst heringerichte deel van de Rivierenlaan.

Het voorlopig ontwerp

Op 26 juni ontving u het voorlopig ontwerp van Koningshof: de laatste fase in uw brievenbus. Bekijk de stukken hieronder.

Onderstaande video geeft een algemene impressie van uw toekomstige buurt.

Vragen

Heeft u een vraag? Belt u dan naar projectleider Fred Maas via 14015 of mail uw vraag naar Koningshof@pijnacker-nootdorp.nl.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

  • Bewonersavond (maart 2019)
  • Ingenieursbureau gevraagd om samen met een team van de gemeente een voorlopig ontwerp te maken
  • Kinderinspraak Johannesschool. De inrichting van de speelplekken zijn door voorkeuren van kinderen bepaald (januari 2020)
  • Voorlopig ontwerp ter inzage (juni/juli 2020)
  • Inloopspreekuur (juli 2020)

Wat gaan we nog doen?

  • Opstellen definitief ontwerp
  • Opstellen nota van beantwoording
  • Vaststellen definitief ontwerp
  • Bewonersavond uitvoering en planning

Op de hoogte blijven?

Tijdens het project willen wij u, samen met de Bewonersvereniging Koningshof, zoveel mogelijk per e-mail op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Als u op de hoogte wilt blijven dan kunt u uw naam en adres mailen naar koningshof@pijnacker-nootdorp.nl. Uiteraard gebruiken wij deze gegevens alleen om u op de hoogte te houden van het project.