Tellen van de stemmen

Op woensdag 16 maart 2022 sluiten om 21.00 uur de stembureaus. Dan worden ter plekke de stemmen in de stembussen geteld*. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt. U mag hiernaar komen kijken. Helpen met het tellen van de stemmen mag niet.

De mensen van het stembureau tellen het aantal:

  • geldige stemmen;
  • stemmen per lijst (politieke partij);
  • stemmen per kandidaat; 
  • blanco stemmen;
  • ongeldige stemmen (Een stem is bijvoorbeeld ongeldig als er meer dan 1 witte stip rood is gemaakt. Of als er aantekeningen op staan waardoor de teller kan lezen wie de kiezer is.)

*De stemmen die uitgebracht zijn op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 worden geteld op woensdag 16 maart 2022 van 9.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis, ingang Emmastraat 165.