Tellen van de stemmen

Iedereen heeft het recht om te kijken bij het tellen van de stemmen in het stemlokaal. Helpen met het tellen van de stemmen mag niet.

Waar wordt er geteld?

  • In de meeste stembureaus wordt ter plaatse geteld.
  • Stemmen die zijn uitgebracht in gebouw Meikoninginlaan 30A in Delfgauw kunnen door de coronamaatregelen en de beperkte ruimte niet op locatie worden geteld. Voor dit stembureau gebeurt het tellen van de stemmen van 15 en 16 maart daarom in het gemeentehuis. De stemmen van 17 maart van dit stembureau worden geteld in het Kerkgebouw Delfgauw, Zuideindseweg 7.
  • Stemmen die zijn uitgebracht in het mobiele stembureau (Meidoornlaan 2 en Brasserskade 5) worden woensdag 17 maart in het gemeentehuis geteld.
  • Briefstemmen worden in het gemeentehuis geteld.

Wanneer wordt er geteld?

  • Stemmen uitgebracht op maandag 15 maart 2021 worden geteld op woensdagochtend 17 maart vanaf 9.00 uur.
  • Stemmen uitgebracht op dinsdag 16 maart 2021 worden geteld op woensdagmiddag 17 maart vanaf 13.00 uur.
  • Stemmen uitgebracht op woensdag 17 maart 2021 worden geteld op woensdagavond 17 maart vanaf 21.00 uur.

Tellen van briefstemmen

Bij het tellen van de briefstemmen vindt er eerst een vooropening plaats. Dan worden de stempluspassen gecontroleerd op echtheid. Ook wordt gecontroleerd of het nummer van de stempluspas niet voorkomt in het Register Ongeldige Stemmen (ROS). Is alles in orde? Dan wordt de stembiljetenvelop met de briefstem in de stembus gedaan om later te tellen. De briefstemmen worden op woensdag 17 maart geteld.

  • Dinsdag 16 maart om 11 uur vindt de vooropening plaats van de ingeleverde briefstemmen van 10 maart t/m 15 maart. 
  • Woensdag 17 maart om 13.00 uur vindt de vooropening plaats van de ingeleverde briefstemmen van 16 maart. Daarna worden alle briefstemmen van 10 maart t/m 16 maart geteld.
  • Woensdag 17 maart om 21.00 uur vindt de vooropening plaats van de ingeleverde briefstemmen van 17 maart en daarna volgt ook het tellen van deze briefstemmen.