Tellen van de stemmen

Op woensdag 15 maart 2023 sluiten om 21.00 uur de stembureaus. Dan worden ter plekke de stemmen in de stembussen geteld. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt. U mag hiernaar komen kijken. Helpen met het tellen van de stemmen mag niet.

De mensen van het stembureau tellen het aantal:

  • geldige stemmen;
  • stemmen per lijst (politieke partij);
  • stemmen per kandidaat; 
  • blanco stemmen;
  • ongeldige stemmen (Een stem is bijvoorbeeld ongeldig als er meer dan 1 witte stip rood is gemaakt. Of als er aantekeningen op staan waardoor de teller kan lezen wie de kiezer is.)