Begroting en jaarverslag

In de programmabegroting laat het college van Pijnacker-Nootdorp zien hoeveel geld de gemeente binnenkrijgt en uitgeeft. Maar ook wat de gemeente met dat geld in de komende vier jaar wil doen. In het jaarverslag staat waar het geld vorig jaar aan uit is gegeven.

Kijk op de website financien.pijnacker-nootdorp.nl voor alle financiële stukken: de programmabegroting, het jaarverslag (jaarrekening), de kadernota en de najaarsnota.