Commissie bezwaarschriften

Tegen gemeentelijke beslissingen kunt u in sommige gevallen bezwaar maken. De Commissie bezwaarschriften (CB) adviseert de gemeente over de te nemen beslissing op een bezwaarschrift. Hoe de commissie werkt staat beschreven in de Verordening commissie bezwaarschriften Pijnacker-Nootdorp. Hoorzittingen vinden plaats in het gemeentekantoor aan het Oranjeplein in Pijnacker.

Onafhankelijke commissie

De voorzitter en de leden van deze commissie zijn onafhankelijk. Zij maken geen deel uit van de gemeentelijke bestuursorganen en zijn daaraan ook niet ondergeschikt. Zij werken ook niet op een andere manier voor de gemeente.

Samenstelling commissie

  • mevrouw mr. dr. J.C. de Wit (voorzitter)
  • mevrouw mr. A. Aydogdu (lid)
  • de heer mr. W.H. van Esssen (lid)
  • de heer mr. M. de Lange (lid)
  • mevrouw mr. N. Majid (lid)
  • mevrouw M.L. Rebel (lid)
  • de heer mr. J.C. Vervorst (lid)

Jaarverslag commissie

De commissie behandeling bezwaarschriften brengt jaarlijks een verslag uit over haar werkzaamheden.