Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Participatiebeleid

Pijnacker-Nootdorp maakt een nieuw participatiebeleid. Daarin komt te staan hoe u mee kunt doen en denken bij plannen voor de gemeente, uw kern of de buurt. Als gemeente hebben we al aangegeven wat we daarbij belangrijk vinden, maar we horen natuurlijk ook graag uw mening.

U kunt uw mening geven via de Flitspeiling of een nader gesprek over het participatiebeleid. Ook kunt u via deze pagina een inspraakreactie geven op de stukken van het concept beleid: de Denkwijzer, Werkwijzer of Handreiking. Op onze pagina over het participatiebeleid leest u meer over het concept participatiebeleid en de reactiemogelijkheden.

Wilt u de concept stukken bekijken?

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 28 september tot 10 november 2022 ter inzage. De stukken zijn hieronder digitaal beschikbaar.

Iedereen die een inspraakreactie heeft ingediend, krijgt persoonlijk bericht. 

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manier:

Heeft u een vraag of een opmerking over participatie?

Stuurt u dan een email naar info@pijnacker-nootdorp.nl t.a.v. team Participatie.