Terug naar de vorige pagina

Ontwerpnota Parkeernormen 2021

De ontwerpnota Parkeernormen 2021 ligt digitaal ter inzage vanaf 15 april tot 27 mei 2021.

Nota

Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen gebied moet worden gerealiseerd wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal parkeerplaatsen bij een functie. De ontwerpnota Parkeernormen 2021 is een technische actualisatie van de nota parkeernormen 2012. Het doel van de nota is te zorgen dat bij nieuwbouw, inbreiding, uitbreiding of functiewijzigingen van een gebouw of terrein voldoende parkeerruimte op eigen terrein aanwezig is voor de eigen parkeerbehoefte. Daarmee wordt parkeeroverlast in de openbare ruimte voorkomen.

Document

De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Zienswijze indienen tot 27 mei 2021

Van 15 april tot 27 mei 2021 kunt u een zienswijze indienen op de Ontwerpnota Parkeernormen 2021.

  • U kunt een schriftelijke zienswijze sturen naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Afdeling Wijkzaken, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld in de brief dat het gaat om de ‘Zienswijze ontwerpnota Parkeernormen 2021’.
  • U kunt per e-mail een zienswijze sturen naar info@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld in het onderwerp dat het gaat om de ‘Zienswijze ontwerpnota Parkeernormen 2021’.