Terug naar de vorige pagina

Keervoorziening Randstadrail 2020, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Keervoorziening Randstadrail 2020’ is gewijzigd vastgesteld. Het plan ligt van 12 november 2020 tot 24 december 2020 ter inzage.

Plan

Met deze herziening wordt een keervoorziening voor Randstadraillijn E tussen de haltes Pijnacker-Centrum en Pijnacker-Zuid mogelijk gemaakt. De keervoorziening bestaat uit extra spoorrails met wissels en bij een en ander behorende voorzieningen, zoals portalen, geluidwerende voorzieningen en gelijkrichtstations.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het bestemmingsplan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het vastgestelde bestemmingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U kunt dan een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen.

Wilt u op het plan reageren?

U kunt in beroep gaan bij de bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van voornoemde afdeling.
Let op! In de meeste gevallen moet u al eerder bij de gemeente een zienswijze hebben ingediend. Daarbij is het in beroep gaan bij de Raad van State niet gratis. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.