Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

De Scheg, ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Scheg’ ligt van 2 juli tot 13 augustus 2020 ter inzage.

Plan

De Scheg is gelegen aan de noordzijde van Pijnacker. Het plangebied wordt ingeklemd tussen de RandstadRail en het lint de Vlielandseweg/Nieuwkoopseweg. Het plangebied bevindt zich ter hoogte van het buurtschap Vlieland. Ten oosten bevindt zich het bedrijventerrein Boezem West. Ten westen van de RandstadRail ligt de wijk Pijnacker Noord.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ligt gelijktijdig ter inzage.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Inspraakreactie ontwerpbestemmingsplan De Scheg’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: ‘Inspraakreactie ontwerpbestemmingsplan De Scheg’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.