Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Alle vragen en antwoorden

Veel overheidsorganisaties ontvangen automatisch bericht van uw verhuizing. Aan banken, verzekeraars en andere private organisaties moet u zelf uw verhuizing doorgeven.

Voor 31 december laat de gemeente door Avalex de papiercontainers weghalen en de ondergrondse afvalcontainer afsluiten. Ook de kunststof-verpakkingsafval-bakken worden geleegd en afgesloten. In het nieuwe jaar worden deze bakken dan weer teruggezet of geopend.

Inwoners hebben dus een paar dagen geen mogelijkheid om afval te dumpen. We begrijpen dat dit lastig is, maar veiligheid weegt soms op tegen ongemak. We vragen uw begrip. Zet in ieder geval niet uw vuilnis naast de container, want dan vergroot u het risico op brand of vervuiling. Hiertegen wordt opgetreden met een proces-verbaal.

Dat ligt aan uw verzekering. Wij adviseren u dit goed te regelen met uw verzekeraar. Wat niet verzekerd is of niet te verzekeren is, kunt u laten registreren bij de gemeente. Kijk bij Schade bij calamiteiten of rampen voor meer informatie over schade laten registreren.

Ja, als u in Nederland woont, bent u verplicht om het huwelijk te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is aan te raden om uw buitenlandse huwelijksakte ook in te schrijven in het huwelijksregister van de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Het voordeel hiervan is dat u dan altijd snel en gemakkelijk een uittreksel of afschrift van de akte kunt opvragen.

Meer informatie vindt u in het product 'Correcties Basisregistratie Personen (BRP)'.

Een rampenplan bevat een overzicht van de risico’s die binnen de gemeente aanwezig zijn. In het plan staan de taken, verantwoordelijkheid en bevoegdheden van en over de organisatie. Ook het functioneren van betrokkenen tijdens rampen staan hier genoteerd.

Het rampenplan kunt u als inwoner inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de adviseur Crisisbeheersing via het telefoonnummer 14015.

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra kosten door hun aandoening. Via de Bijzondere bijstand kunnen zij mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding van (een deel van) deze kosten. Of u voor een vergoeding in aanmerking komt en hoe hoog deze zal zijn, is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en uw bijzondere uitgaven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 'Vergoeding chronisch zieken aanvragen'.

Niet alle nieuwbouwwoningen in deze gemeente zijn direct gewaardeerd. Elk kwartaal vindt er een belastingrun plaats, waarin dan weer zoveel mogelijk van de nieuwe woningen worden opgenomen.

Op de website www.brandweer.nl/haaglanden kunt u een klachtenformulier vinden en invullen. Het is uiteraard altijd de bedoeling dat het luchtalarm op de testdag afgaat.

Wijzigt er iets binnen uw horecabedrijf? Bijvoorbeeld een leidinggevende die weg gaat? Of verandert de ondernemingsvorm? Dan moet u een wijziging van uw vergunning aanvragen. Dit kost € 60,-. Wanneer er iets bouwtechnisch veranderd dan dient u contact op te nemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.

Paracommerciële instellingen zijn sport-, recreatie-, educatieve of culturele inrichtingen.

Voor deze instellingen gelden andere regels voor het schenken van alcohol dan voor reguliere horeca. Zo mag u alleen alcohol schenken tussen 1 uur voor en 1 uur na een wedstrijd, trainingen of clubbijeenkomsten.

Tijdens strikt clubgebonden activiteiten zoals een vrijwilligersavond of een feestavond van leden mag de kantine op maandag tot en met vrijdag tot 01:00 uur geopend zijn. In het weekend en op feestdagen kunt u tot 02:00 uur geopend zijn.

De Drank- en Horecavergunning geldt niet vóór, tijdens en na bijeenkomsten van persoonlijke aard. Deze bijeenkomsten mogen niet worden aangeprezen. U mag er ook geen reclame voor maken.

Uitkeringsgerechtigden moeten er alles aan doen om werk te vinden of actief mee te doen in de samenleving. Iedereen heeft door de Participatiewet voortaan dezelfde arbeidsverplichtingen.

Ja, daar hebt u mogelijk een vergunning voor nodig. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via 14 015.

Hieronder vindt u een folder met algemene informatie over het (laten) plaatsen of bouwen van een haard.

Soms hebt u een vergunning nodig. In sommige gevallen hoeft u alleen een melding te maken. Kijk onder voorwerpen plaatsen op of aan de weg voor meer informatie.

Dan kunt u voor meer informatie kijken op www.fietsdepothaaglanden.nl. Hier kunt u foto’s bekijken en zo constateren of uw fiets erbij zit. Is dat het geval? Dan kunt u contact opnemen met het fietsendepot en de fiets weer terugkrijgen. Hier zitten wel kosten aan verbonden. Het fietsendepot bevindt zich in de Junostraat in het Haagse industriegebied De Binckhorst

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 015 of kom langs op het inloopspreekuur van een van onze kernteams.

Nee, die heeft de Gemeente Pijnacker-Nootdorp niet. Wij hebben wel verschillende andere regelingen. Zoals een vergoeding voor de kosten van lidmaatschappen. Dit is Bijzondere Bijstand.

Ja, er is één locatie als evenemententerrein benoemd. Namelijk het evenemententerrein aan de Sportlaan in Pijnacker.

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om zelf een gekozen locatie aan te dragen. Er zal dan worden gekeken of op deze locatie een evenement kan worden georganiseerd. In eerste instantie zullen grote evenementen (tentfeesten, circussen, stuntshows) gehouden moeten worden op het evenemententerrein.

De gemeente houdt zelf goed in de gaten of de leveranciers zich aan de afspraken houden. De gemeente heeft namelijk regelmatig gesprekken met de leveranciers. Heeft u toch een klacht? Laat het ons weten. Wij bespreken uw klacht dan met de leverancier en maken desnoods nieuwe afspraken. Belt u naar 14 015.

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • U was op de peildatum, 1 januari, nog geen eigenaar van de woning.
  • Er was op de peildatum nog geen waarde bekend.
  • Ook kan het zijn dat de persoon die met DigiD het verslag wilde inzien niet de belastingplichtige is, (bijvoorbeeld in het geval van man en vrouw)

Ouderen vanaf 55 jaar, gehandicapten en chronisch zieken kunnen een maaltijdvoorziening aanvragen via het SWOP (Stichting Welzijn Ouderen Pijnacker). Kijkt u op www.swop.nl voor meer informatie. U kunt ook bellen via telefoonnummer 015-369 28 12. Eten met gemak is toegankelijk voor iedereen.

Als beide partners het ermee eens zijn en u geen kinderen heeft, kan een geregistreerd partnerschap worden beëindigd. Dat gebeurt door een overeenkomst die u door een notaris of advocaat laat ondertekenen. Deze overeenkomst moet u inleveren bij de gemeente.

In alle andere gevallen kan een geregistreerd partnerschap worden ontbonden door de rechter. Dat kan op verzoek van één of beide partners.

Dit hangt af van de grootte van het evenement. De behandeltijd van een klein evenement is maximaal 6 weken. De behandeltijd van een groot evenement is 12 weken.