Visie Sociaal Domein

Sinds de invoering van de drie decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor (nieuwe) taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Naast deze decentralisatie van taken gaan gemeenten vanaf die tijd ook over de onderwerpen: passend onderwijs, scheiding van wonen en zorg en het vervallen van de wettelijke aanspraak op hulp bij het huishouden (WMO).

De reden om al deze taken aan gemeenten te geven is dat gemeenten als eerste overheid het beste in staat zijn om een integrale aanpak te maken die zo goed mogelijk de lokale, individuele situatie benut. Professionele werkers in het sociaal domein kunnen daardoor effectiever (samen)werken. En dat moet leiden naar betere oplossingen voor problemen waar kwetsbare inwoners mee te kampen hebben.

Om invulling te kunnen geven aan alle taken binnen het sociaal domein is de notie Visie Sociaal Domein uitgewerkt. Deze notie is uit 2013, maar is nog altijd actueel als het gaat om welke visie en uitgangspunten leidend zijn voor de verdere uitwerking van zowel het beleid binnen het Sociaal Domein, als de uitvoering.