Visie Sociaal Domein

Wat is het sociaal domein?

Het sociaal domein is alles wat we doen om inwoners met een hulp- of zorgvraag te ondersteunen. Bijvoorbeeld hulp bij opgroeien, hulpmiddelen thuis, dagbesteding, schulden & inkomen, re-integratie, inburgering en het brede welzijnswerk. Het sociaal domein is sterk verbonden met het onderwijs, sport & cultuur, economie, ruimtelijke ontwikkeling en openbare orde & veiligheid. Daarom werken meerdere organisaties en afdelingen binnen de gemeente samen aan sociale- en maatschappelijke opgaven.

Waar willen we naartoe?

We willen dat het goed gaat met de inwoners van Pijnacker-Nootdorp en dat iedereen mee kan doen. Tegelijkertijd zien we dat goede ondersteuning en zorg voor inwoners onder druk staat door maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, personeelstekorten en oplopende kosten.

Daarom heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp begin 2024 in opdracht van de gemeenteraad een nieuwe visie op het sociaal domein opgesteld. Hierin is vastgelegd dat de gemeente samen met maatschappelijke partners en inwoners wil werken aan een veerkrachtige samenleving. De focus ligt daarbij  op het bevorderen van gezondheid, het verminderen van bestaansonzekerheid, werken aan sterke verbindingen in de samenleving via speel- en ontmoetingsplekken én aan een goede start voor alle kinderen. Dat vormt een belangrijke preventieve basis; voorkomen is beter dan genezen. Vroegtijdige inzet van lichtere zorg en ondersteuning voorkomt dat zwaardere en duurdere zorg (direct) nodig is.

Deze visie, die tot stand is gekomen met inbreng van veel inwoners en verschillende betrokken organisaties en verenigingen, bepaalt de komende jaren de koers binnen het sociaal domein. Op basis hiervan worden beleidsplannen en concrete uitvoeringsplannen verder uitgewerkt. In juni 2024 vond de bespreking van de nieuwe visie in de gemeenteraad plaats.