Valys, vervoer buiten de regio

Heeft u een mobiliteitsbeperking en wilt u een dagje op pad? Dan kunt u gebruik maken van Valys.

Valys biedt vervoer aan buiten de regio voor sociale en recreatieve uitstapjes.

  • U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones of 25 kilometer vanaf uw woonadres.
  • Valys vervoert u waar u met de lokale of regionale vervoersbedrijven niet kunt komen.
  • Valys gebruikt u voor een bezoek aan familie of vrienden of fijn een dagje op stap met de kleinkinderen.
  • Valysritten zijn mogelijk van 6 uur ’s ochtends tot 1 uur ’s nachts.

U komt in aanmerking voor een pas als u één van de volgende documenten heeft:

  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas);
  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo rolstoel of -scootmobiel;
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
  • een OV-Begeleiderskaart;

Heeft u geen van deze documenten? Dan heeft u een verklaring van de gemeente nodig waarom u dit vervoer nodig heeft.

Een Valyspas  vraagt u aan op  www.valys.nl.