Lokaal gezondheidsbeleid

De gemeente heeft vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) een aantal wettelijke taken over gezondheidsbeleid. Deze taken zijn er niet om inwoners te verplichten een gezonde leefstijl op te pakken, maar om ze aan te moedigen. Een goede gezondheid is belangrijk om mee te doen aan de samenleving.

De aandacht binnen het gezondheidsbeleid ligt op het kijken naar wat iemand wel kan, in plaats van te kijken naar wat iemand niet kan door een ziekte of aandoening. Dit beleid is gemaakt in samenwerking met lokale en regionale partners.