Heeft u het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft, neem dan contact op met de leerkracht of de intern begeleider van uw kind. De school kan uw kind testen op dyslexie en indien nodig begeleiden bij het aanvragen van een nadere diagnose.

Bij minder ernstige vormen van dyslexie kan de school vaak zelf een behandeltraject bieden. Blijkt uit het onderzoek op school dat er mogelijk sprake is van enkelvoudige ernstige dyslexie (EED)? Dan is een nadere diagnose noodzakelijk. EED is ernstige dyslexie zonder bijkomende stoornissen die de behandeling in de weg staan. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen sprake is van AD(H)D, een autisme spectrum stoornis of een angststoornis.