Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen voor mensen van 18 jaar en ouder die door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning nodig hebben. Hierbij woont u in een zorginstelling waar toezicht en begeleiding is. Dat kan voor korte of lange tijd. U krijgt hier intensieve ondersteuning bij uw dagelijkse activiteiten. De instelling zorgt voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding.

Bij beschermd wonen betaalt u geen huur, maar een eigen bijdrage. Die is hoger dan de vaste eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

De maatschappelijke opvang biedt tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. De opvang kan ook zorg, begeleiding en praktische hulp bieden bij een crisis.

Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang werkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met andere gemeenten in de regio. De voorzieningen liggen in Delft. U kunt zich wel aanmelden bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp kunnen zich aanmelden voor beschermd wonen bij de WMO van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dit doet u door een Wmo-meldingsformulier in te vullen. Na uw aanmelding wordt u door de gemeente Pijnacker-Nootdorp doorverwezen naar Delft Support. Kijk voor meer informatie op www.delftsupport.nl of neem contact op met een Wmo-consulent van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente Delft beslist uiteindelijk of u in aanmerking komt voor deze Wmo voorzieningen.