Stichting Leergeld, bijdrage schoolkosten

Heeft u een kind tussen de 4 en 18 jaar dat basis- of voortgezet onderwijs volgt? En heeft u een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm (bekijk de Normbedragen bijstand)? Dan kunt u voor het schooljaar 2020/2021 een tegemoetkoming schoolkosten aanvragen via Leergeld Pijnacker-Nootdorp.

Kindpakket Leergeld Pijnacker-Nootdorp

Het kindpakket van gemeente Pijnacker-Nootdorp bestaat uit de volgende onderdelen:

Computer*
U mag eens per drie jaar één computer aanvragen voor het hele gezin. Dit mag ook wanneer uw kind nog op de basisschool zit.

Laptop*
U mag eens per drie jaar een laptop aanvragen voor elk kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage van € 50,00.

Fiets*
U mag per kind eens per drie jaar een fiets aanvragen.

Jarige Job verjaardagsbox
In de verjaardagsbox zit alles wat nodig is voor een verjaardag: lekkers voor thuis, traktaties voor op school, versieringen zoals ballonnen en slingers, cadeautjes en een taart die met glazuur, slagroom en kaarsjes kan worden omgetoverd tot verjaardagstaart.

Kindpas

De kindpas is voor minima-gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De pas is bedoeld voor de aanschaf van kleding, schoenen, een jas, leesboeken etc.

Schoolspullenpas 

Met de Schoolspullenpas kunt u agenda’s, schriften, etuis, pennen en dergelijke aanschaffen voor uw kind. U ontvangt de pas aan het begin van de zomer. Op www.elkkinddoetmee.nl vindt u alle informatie die u nodig heeft ten aanzien van de Schoolspullenpas.

* Tweedehands zo ver de voorraad strekt. Al deze producten zijn gereviseerd, opgeschoond en voldoen aan de hedendaagse (ICT) eisen.

Schoolreisje

Scholen kunnen de vergoeding van kosten van een schoolreisje aanvragen bij Stichting Leergeld, wanneer zowel ouders als de school dit niet kunnen bekostigen. U kunt als school aangeven hoeveel kinderen niet mee kunnen op schoolreis en een kostenoverzicht indienen. Dit doet u gezamenlijk met de begroting, jaarrekening en de door u opgestelde richtlijnen waaruit blijkt dat uw school in haar (begrotings)beleid rekening houdt met kinderen in armoede.

U kunt dit overzicht met bijbehorende stukken direct mailen naar info@elkkinddoetmee.nl. Binnen één week krijgt u bericht of u op basis van de cijfers en beleid voor het ingediende kostenoverzicht, een factuur kunt indienen.

Meer informatie over de tegemoetkoming schoolkosten vindt u op de website: www.elkkinddoetmee.nl. Hier kunt u ook uw aanvraag indienen. Voor overige vragen kunt u per e-mail contact opnemen met Stichting leergeld via info@elkkinddoetmee.nl.