Kinderbijslag

Opgroeiende kinderen kosten geld. De rijksoverheid heeft een aantal regelingen om ouders te ondersteunen. Ook zijn er kortingen en toeslagen van de Belastingdienst.

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van uw kind(eren) tot 18 jaar. Kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van uw kind en van waar uw kind woont. In sommige gevallen kunt u kinderbijslag uit Nederland krijgen als uw kind in het buitenland woont. Of als u of uw partner in het buitenland woont en werkt. Als uw kind een bijbaantje heeft, kan dat ook gevolgen hebben voor de kinderbijslag. De bedragen van de kinderbijslag vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voor meer informatie over kinderbijslag kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Het bestaat naast de kinderbijslag. Ouders die voor kindgebonden budget in aanmerking komen, krijgen vanzelf bericht van de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget uit. Om dit te krijgen moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees meer over de voorwaarden voor kindgebonden budget op de website van deRijksoverheid.

Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is ook zo als u in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst Toeslagen. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt onder andere af van uw inkomen, leefsituatie en hoeveel kinderen naar de opvang gaan.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Ouders die voor kinderen onder de 12 jaar zorgen en daarnaast werken kunnen de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen. De korting betekent dat u minder belasting en premies betaalt. De hoogte van de combinatiekorting hangt af van uw inkomen. De Rijksoverheid wil ouders hiermee stimuleren om (meer) te gaan werken. U vraagt de combinatiekorting aan bij de Belastingdienst via uw belastingaangifte.

De voorwaarden om de inkomensafhankelijke combinatiekorting te kunnen krijgen vindt u op de website van de Belastingdienst.