Bijstand oudere arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening. U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u bent geboren vóór 1 januari 1965. En als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

  • bent geboren voor 1 januari 1965;
  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.

Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. En u hebt de volledig WW-duur verbruikt.
  • U heeft na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering. Gemeente Pijnacker-Nootdorp controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

U vraagt de IOAW aan bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dit kan via iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl. De gemeente controleert vervolgens of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de gemeente via tel. 14 015.