Visie op Duurzame Mobiliteit 2040

In de Visie op Duurzame Mobiliteit 2040 staat wat duurzame mobiliteit betekent voor het wonen, werken en recreëren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Het doel is de gemeente bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden. Ook willen we met duurzame mobiliteit een bijdrage leveren aan de klimaatambities. De gemeente is daarbij terughoudend met het realiseren van nieuwe infrastructuur, autogebruik moet zo schoon mogelijk zijn en we moedigen lopen, fietsen en reizen met het openbaar vervoer aan.