Nota parkeernormen

Het aantal parkeerplaatsen dat voor een gebied moet worden aangelegd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal parkeerplaatsen die horen bij een functie (dat waar een terrein of gebouw voor wordt gebruikt). Een dokterspraktijk zal bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen nodig hebben dan een supermarkt.

Het doel van de Nota Parkeernormen is te zorgen dat bij nieuwbouw voldoende parkeerruimte op eigen terrein aanwezig is. Zo wordt parkeeroverlast in de openbare ruimte voorkomen.

Op dit moment werken we aan een nieuwe versie van de nota parkeernormen. We verwachten dat deze in maart 2021 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.