Spring naar content

Parkeren in parkeerschijfzone (blauwe zone)

In een aantal gebieden binnen Pijnacker-Nootdorp is een blauwe zone ingesteld. Dat betekent dat u beperkte tijd mag parkeren met een parkeerschijf. Woont u in een blauwe zone? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een ontheffing. Moet u voor uw bedrijf voor onderhoudswerkzaamheden in de blauwe zone parkeren? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen.

Voor de zones gelden de volgende regels:

Nootdorp
Blauwe zone Dorpsstraat Bent u bewoner van de Dorpsstraat of het Dorpsplein? En beschikt u niet over de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Bewoners van Dorpsstraat 40 (voormalig gemeentehuis) komen niet in aanmerking voor een ontheffing.
Blauwe zone Koningin Julianastraat U kunt als bewoner van Koningin Julianastraat 24 t/m 62 (even) een ontheffing aanvragen voor het parkeren in de blauwe zone Koningin Julianastraat. Bij het verlenen van ontheffingen wordt gekeken of u op uw eigen terrein kunt parkeren.
Blauwe zone Laan van Nootdorp U kunt alleen ontheffing aanvragen voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden in dit gebied.
Blauwe zone Sportparkweg U kunt alleen ontheffing aanvragen voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden in dit gebied.

Pijnacker
Blauwe zone Oranjeplein Bedrijven kunnen een ontheffing aanvragen om op het Oranjeplein te parkeren. Er zijn hier niet veel parkeerplaatsen. Daarom worden parkeerontheffingen beperkt toegekend.
Blauwe zone Oostlaan en Westlaan U kunt alleen ontheffing aanvragen voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden in dit gebied.
Blauwe zone Parkeerterrein Albert Heijn U kunt alleen ontheffing aanvragen voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden in dit gebied.
Blauwe zone Stationsstraat Bewoners en bedrijven in de Stationsstraat kunnen een ontheffing aanvragen om in het betreffende gedeelte van de Stationsstraat te parkeren. Omdat de parkeercapaciteit beperkt is, worden parkeerontheffingen beperkt toegekend.
Blauwe zone Spaerwoude Bewoners en bedrijven rondom het parkeerterrein Spaerwoude kunnen een ontheffing aanvragen om in de blauwe zone te parkeren.

Bekijk ook de Beleidsregels afgifte van parkeerontheffingen in parkeerschijfzones.

Ontheffing (op kenteken) particulieren per jaar of een gedeelte daarvan € 78,25
Ontheffing (op kenteken) bedrijven per jaar of een gedeelte daarvan € 374,90
Tijdelijke ontheffing (op kenteken) per week of een gedeelte daarvan € 33,90
Wijzigingsverzoek € 13,65

P1 verzorgt voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp de uitgifte van parkeerontheffingen. U regelt hier ook de wijziging van het kenteken op een bestaande ontheffing. Zorg dat u uw DigiD gegevens bij de hand heeft.

Ontheffing aanvragen in de webshop van P1

Een ontheffing wordt uitgegeven per deelgebied. U kunt een ontheffing voor een gebied niet in een ander gebied gebruiken. Wilt u voor een andere zone een ontheffing? Dan vraagt u deze opnieuw aan.

Of wilt u de aanvraag graag doen met een papieren formulier? Dan kunt u contact opnemen met Parkeerservice Pijnacker-Nootdorp. De contactgegevens zijn:

Parkeerservice Pijnacker-Nootdorp
Postbus 97812
2509 GE Den Haag
e-mail: parkeerservicePijnacker-Nootdorp@P1.nl
telefoon: 088-1261424