Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u niet zelfstandig meer dan 100 meter lopen of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Aanvragen

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart regelt u makkelijk online

 • uw DigiD inlogcode
 • een recente pasfoto
 • een kopie van uw geldige rijbewijs (indien van toepassing)
 • bij verlenging: uw gehandicaptenparkeerkaart, ook als die is verlopen
 • U kunt in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als u niet in staat bent om 100 meter zelfstandig te lopen, met of zonder hulpmiddel(-en). Deze loopbeperking moet bovendien van langdurige aard zijn (minimaal 6 maanden).
 • Bij een eerste aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart vindt altijd een medische keuring plaats.
 • De keuring wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een arts. De keurende instantie stuurt een medisch advies naar de gemeente.
 • De gemeente bepaalt op basis van het medisch advies of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart en hoe lang deze geldig is. U krijgt een brief van de gemeente waar in staat of u wel of geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt. Dit heet een beschikking.

Het behandelen van uw aanvraag duurt ongeveer zes weken.

 • Bestuurderskaart (aangeduid met de letter B): als u niet zelfstandig meer dan 100 meter kunt lopen met of zonder hulpmiddel(-en) en zelf de auto bestuurt.
 • Passagierskaart (aangeduid met de letter P): als u door uw handicap volledig rolstoelafhankelijk bent en/of continu afhankelijk bent van de bestuurder voor vervoer van deur tot deur.
 • Instellingskaart (aangeduid met de letter I): voor het collectief vervoer van bewoners van instellingen.
 • In alle landen van de Europese Unie (EU) bij gehandicaptenparkeerplaatsen. Dat zijn de parkeervoorzieningen die aangeduid zijn met het bord E06.
 • Op een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is alleen beschikbaar voor het voertuig met een kenteken dat op het onderbord is aangegeven. Als de gehandicaptenparkeerplaats zich bevindt in een parkeervergunningszone, is ook een parkeervergunning nodig.
 • In parkeerverbodzones. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u maximaal drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits u het verkeer niet hindert. U moet dan ook gebruik maken van een parkeerschijf, waarop u de aankomsttijd aangeeft;
 • In parkeerschijfzones (blauwe zones). Parkeerschijfzones worden aangeduid met een blauwe streep. Voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart geldt niet de beperking van de tijdsduur die voor die zone is vastgesteld.

Houd er rekening mee dat u in een aantal gevallen moet betalen op een parkeerterrein waar betaald parkeren geldt. In sommige gemeenten hoeft u niet te betalen, maar dit verschilt per gemeente. In alle gevallen geldt dat u de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit moet aanbrengen.

De parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig.

U vraagt een duplicaat aan.

Nee, niet iedere gemeente hanteert dezelfde regels over het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart. Gebruikt u de kaart in een andere gemeente dan Pijnacker-Nootdorp? Laat u dan vooraf informeren over de gebruiksregels in die gemeente via de website www.gehandicaptenparkeerkaart.nl

Er worden geen kosten in rekening gebracht.