Nota parkeernormen

Het aantal parkeerplaatsen dat voor een gebied moet worden aangelegd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal parkeerplaatsen die horen bij een functie (dat waar een terrein of gebouw voor wordt gebruikt). Een dokterspraktijk zal bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen nodig hebben dan een supermarkt.

Het doel van de Nota Parkeernormen is te zorgen dat bij nieuwbouw voldoende parkeerruimte op eigen terrein aanwezig is. Zo wordt parkeeroverlast in de openbare ruimte voorkomen.

In de nota zijn de parkeernormen opgenomen voor:

  • wonen
  • werken (kantoren, bedrijven en bedrijfsverzamelgebouwen)
  • winkelen
  • sport , cultuur en ontspanning
  • horeca en recreatie
  • gezondheidszorg
  • onderwijs