Fietsplan Pijnacker-Nootdorp

De gemeente wil het fietsen voor iedereen graag nog veiliger, makkelijker en aantrekkelijker maken. Daarom hebben we een nieuw fietsplan: ‘Gelukkig op de fiets’.

Vijf thema’s voor het fietsbeleid

Wij zien ‘Gelukkig op de fiets’ als de optelsom van veiligheid, snelheid, gemak, comfort en beleving. Dit zijn de vijf thema’s van ons fietsbeleid. Op elk onderdeel hebben we de afgelopen jaren stappen gezet, maar we blijven ons verbeteren. We zetten niet alleen in op veiligheid en snelheid als pijlers onder ons beleid. Fietsen in Pijnacker-Nootdorp is namelijk veel meer: het is ook gemakkelijk, comfortabel en een echte beleving geworden. Daar hebben we in ons beleid ook aandacht voor.

Veiligheid is de basis van ons fietsbeleid. We willen de zwakste schakels in het fietsnetwerk zo snel mogelijk oplossen, zodat er minder fietsongelukken gebeuren. De ambitie is dat er 30% minder fietsongevallen gebeuren in 2030. Met een steeds grotere diversiteit aan fietsen  in een omgeving waar het steeds drukker wordt, is dit een forse ambitie. Hier gaan we de komende jaren samen met onze inwoners hard aan aan werken.

Waar gaan we aan werken?

 • Veiliger maken van kruispunten en rotondes
 • veilige schoolzones
 • betere verlichting bij fietspaden
 • brede fietspaden voor veel en verschillend fietsverkeer
 • speciale acties voor kinderen en ouderen

Voorbeeld: rotondes

De tweerichtingenfietspaden maken de verkeerssituatie op rotondes lastig en vaak onoverzichtelijk voor de fietser én de autobestuurder. De komende jaren werken we daarom aan het verbeteren van de veiligheid op onze rotondes: zo brengen we bebording en markering aan zodat de rotondes meer opvallen. Ook verbeteren we het overzicht door obstakels te verwijderen.

We willen dat fietsen  een volwaardig alternatief gaat worden voor de auto, het openbaar vervoer of de scooter. Je moet je op de fiets snel en gemakkelijk kunnen verplaatsen. Wist je dat op dit moment 55% van de autoritjes in onze gemeente korter is dan 5 km? Er is dus nog veel winst te behalen. 

Hoe gaan we dit verbeteren?

 • Meer directe en comfortabele fietsroutes in de regio;
 • Plan voor beter fietsen langs oude linten, zoals de Zuideindseweg;
 • Betere directe noord-zuid fietsverbinding in Pijnacker en Nootdorp;
 • Aandacht voor lokale doorsteekjes die fietstijd kunnen verkorten.

Om fietsen nog vanzelfsprekender en aantrekkelijker te maken is het belangrijk dat fietsen gemakkelijk is. Het pakken van de fiets is bijvoorbeeld aantrekkelijker als je de weg makkelijk kan vinden en er goede en veilige stallingsmogelijkheden zijn.

Hoe gaan we hieraan werken?

 • Meer parkeerplekken voor fietsers met aandacht voor centrum en OV-haltes.
 • Groter aanbod van deelfietsen bij het OV
 • Nieuwe en duidelijkere bewegwijzering
 • Projecten om fietsen te stimuleren

Uit onderzoek blijkt dat fietsers bereid zijn om een iets langere route te nemen als deze comfortabeler en prettiger fietst. Een fietsroute die veilig én comfortabel is trekt meer fietsers aan. Het is dus belangrijk dat fietsers zo min mogelijk hinder en oponthoud ervaren. 

Hoe gaan we comfort verbeteren?  

 • Meer fietspaden van asfalt in plaats van tegels.
 • Onderhoud van fietspaden waar de kwaliteit slecht is.
 • Zo min mogelijk drempels op fietspaden.
 • Meer aandacht voor strooien op fietspaden bij gladheid.

Voorbeeld: Emmastraat

De Emmastraat is een belangrijke fietsverbinding door Pijnacker. Het verhoogde fietspad wordt hier als oncomfortabel en soms als onveilig beleefd. Dit willen we aanpassen.

Een aantrekkelijke fietsroute maakt mensen gelukkig en kan de reistijdbeleving verkorten. Het maakt dat mensen vaker willen fietsen. Daarom willen we dat het fietsen in onze gemeente een nog grotere beleving gaat worden.

Hoe gaan we de fietsbeleving vergroten?

 • Groene fietsroutes verbeteren met watertappunten en rustpunten.
 • Uitbreiding recreatief netwerk
 • Aanpak voor verbeteren recreatieve en sportieve fietsroutes
 • Themaroutes voor glastuinbouw en lokaal kopen stimuleren
 • Fietsacties op wereldfietsdag 3 juni

Het fietsplan en het uitvoeringprogramma kunt u hieronder downloaden.

Fietsplan – Gelukkig op de fiets! (PDF 6 MB)

Uitvoeringsprogramma 2022-2024 Gelukkig op de fiets! (PDF 2 MB)

Heeft u de vragen over het fietsplan? Stuur dan een e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl t.a.v. Beleidsmedewerker Verkeer.