Subsidie voor activiteiten en evenementen vrijwilligersorganisaties

Lokale vrijwilligersorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten en evenementen. De subsidieregeling stimuleert:

 • evenementen die de sociale samenhang in de gemeente versterken;
 • incidentele en structurele activiteiten voor de volgende doelgroepen:
  • jeugd tot en met 23 jaar;
  • kwetsbare inwoners en;
  • inwoners met een beperking.

Voor een financiële bijdrage uit de subsidieregeling gelden verschillende voorwaarden, zoals:

 • de activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers;
 • minimaal 50% van de kosten wordt gedekt door cofinanciering of eigen inkomsten;
 • de activiteiten moeten gericht zijn op inwoners van Pijnacker-Nootdorp;
 • de subsidie moet noodzakelijk zijn om de activiteiten te kunnen verrichten.

De volledige beschrijving van de algemene voorwaarden en toetsingscriteria vindt u rechts op deze pagina.

Structurele activiteiten worden regelmatig, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks, georganiseerd. De aanvraagtermijn voor structurele activiteiten in het komende jaar is 1 april van het huidige jaar.

Incidentele activiteiten zijn eenmalig of sporadisch en gericht op één van de genoemde doelgroepen. Een evenement is tijdelijk en publiek toegankelijk. Daarbij staat muziek, kunst, cultuur, sport of een combinatie daarvan centraal. Een subsidieaanvraag voor incidentele activiteiten of evenementen moet minimaal acht weken van tevoren worden ingediend.

Vul het digitale aanvraagformulier subsidie voor activiteiten en evenementen vrijwilligersorganisaties in. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig van tenminste niveau 2+.